Współpraca międzynarodowa

Uniwersytet Stanowy Michigan w East Lansing (Michigan State Univeristy)

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa z College of Law MSU, Wydział Biologii z Department for Plant Biology MSU 

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej:  College of Law:  law.msu.edu ; Department for Plant Biology: cgc.msu.edu