Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Erywań

Państwowy Uniwersytet w Erywaniu

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej:  ysu.am