Wystawy

Ewolucja naczyniowych roślin lądowych

Na wystawie prezentowane są skamieniałości naczyniowych roślin lądowych, od najstarszych, prymitywnych i prosto zbudowanych ryniofitów pochodzących z końca okresu sylurskiego (około 420 mln lat temu) po florę plejstocenu sprzed 12 tysięcy lat. Ekspozycja zilustrowana jest planszami graficznymi z rekonstrukcjami roślin żyjących w tym czasie na Ziemi oraz zwięzłymi opisami procesów ewolucyjnych, którym podlegała flora w poszczególnych okresach geologicznych.  

Część okazów została zakupiona ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Podlaskiego na lata 2007-2013.