Wystawy

Fauna mórz podzwrotnikowych

Na wystawie prezentowane są zwierzęta z mórz podzwrotnikowych, głównie z raf koralowych.

Rafy koralowe powstają w morzach i oceanach o zasoleniu od 27‰ do 40‰, w których temperatura wody utrzymuje się powyżej 18 °C, a głębokość dochodzi do 50 m, w strefie szelfu kontynentalnego. Koralowce są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie wód. Rafy koralowe są tworzone przez korale madreporowe oraz przez otwornice, stułbiopławy, mięczaki i mszywioły.

Największą rafą koralową jest Wielka Rafa Koralowa, położona u wschodnich wybrzeży Australii.