Wystawy
Filogeneza zwierząt tkankowych

Na wystawie wyeksponowane zostały poszczególne typy zwierząt tkankowych, od prymitywnych i prosto zbudowanych gąbek, po zaawansowane ewolucyjnie ssaki i ptaki. Różnorodne eksponaty współczesnych i kopalnych przedstawicieli poszczególnych typów oraz zwięzłe opisy ich historii pozwalają zrozumieć kierunki rozwoju i związki pokrewieństwa łączące wszystkie tkankowce współczesnego świata. Część eksponatów została zakupiona ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Podlaskiego na lata 2007-2013.