Współpraca z zagranicą
Erasmus+

 


Tytuł grantu: "Wspieranie Rozwoju Kompetencji Szkolnictwa Wyższego na Białorusi" (FOSTERC).


Projekt realizowany w ramach akcji KA2 - "Budowanie Potencjału w szkolnictwie wyższym"
Instytucja finansująca - UE, Program Erasmus+
Lider
- Uniwersytet w Walencji (Hiszpania),
Zespół merytoryczny Uniwersytetu w Białymstoku:
-dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB - kierownik projektu (Wydział Historyczno-Socjologiczny),
-dr Anna Rybak (Wydział Matematyki i Informatyki),
-dr Katarzyna Szorc (Wydział Pedagogiki i Psychologii),


Głównym założeniem projektu FOSTERC jest wspieranie modernizacji, zarządzania i funkcjonowania uczelni na Białorusi. W tym celu projekt będzie dążył do:

· zapewnienie wskaźników efektywnego uczenia konceptualizacji w zakresie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw);
· modernizacji i poprawy innowacyjnych metod szkoleniowych i rozwoju pedagogicznego kreatywności;
· wyposażenia Białoruskich Uczelni Wyższych w niezbędne narzędzia, aby ułatwić realizację wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości/wytycznych;
· modernizacji systemów i praktyk gromadzenia oraz analizy danych w systemie Szkolnictwa Wyższego na Białorusi poprzez rozwój zintegrowanego zarządzania. Poprawa w zakresie nauczania i uczenia się.

 


Więcej informacji