Współpraca międzynarodowa

Grodno

Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa, Filia Uniwersytetu w Białymsoktu w Wilnie: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, Wydział Biologii, Wydział Chemii