Współpraca międzynarodowa

Ho Chi Minh

Uniwersytet Nong Lam Ho Chi Minh City

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2022 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Biologii

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: hcmuaf.vn