Biuro Karier
Aktualności

 

Serdecznie zapraszamy!

OFERTA KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 

 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

  OFERTA KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 !

GLOTTA

*PLANOWANE GRUPY (2021/22)

 

JĘZYK ANGIELSKI

miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B lub online (platforma Zoom)

liczba osób w grupie stacjonarnej: 10-12

liczba osób w grupie online: 10-12

 

Aby zapisać się do wybranej grupy, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik dostępny poniżej ) na adres mailowy wykładowcy prowadzącego zajęcia /m.szachowicz@uwb.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy 

 

TELC B2 (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 60-godzinny (godzina = 45 min.), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (3 godz. lek.)

(kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 720 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 900 zł / rok (osoby spoza UwB)

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

*UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC na miejscu.

Planowany termin egzaminu: maj / czerwiec 2022 r.

Cena egzaminu: ok. 600 zł

 

GRUPA STACJONARNA (ul. Świerkowa 20 B)

Uwaga! W przypadku ponownego lockdownu, zajęcia przyjmą formę zdalną.

poniedziałek 16:30-18:45

 

GRUPA ONLINE (platforma Zoom)

środa 16:30-18:45

Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

Przed zapisaniem się do grupy, zachęcamy do zapoznania się z opisem poziomów biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr (Europejskie poziomy biegłości językowej - tabela samooceny).

 

*Certyfikat TELC

- jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia)

- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695)

- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575

 

Przykładowe egzaminy TELC:

http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2.html#t=2

http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2-school.html#t=2

 

OPŁATY:

I rata (360 zł) - koniec października 2021 r.

II rata (360 zł) - początek stycznia 2022 r.

(Dla osób spoza UwB: I rata – 450 zł, II rata – 450 zł)

Po otrzymaniu od wykładowcy potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Dane do przelewu:

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B

15-328 Białystok

Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

tytuł przelewu: GLOTTA TELC B2

 

Dowód wpłaty proszę przesłać drogą mailową (m.szachowicz@uwb.edu.pl).

Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy.

 

Kursy ruszają w listopadzie. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

UWAGA! Osoby, które wypełnią formularz, a będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w kursie, są proszone o jak najszybszy kontakt mailowy z wykładowcą prowadzącym zajęcia w danej grupie.

 


 

 https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2.html#t=2

 __________________________________________________