Wystawy

PASEK GÓRNY_WWW

 

I.    Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu.

Dnia 15 marca 2011 r. w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu p.t.: "Kształtowanie postaw ekologicznych z wykorzystaniem bazy edukacyjnej Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Ze strony Uniwersytetu w Białymstoku  umowę podpisał Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego, prof. dr hab. Anatol Kojło, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego reprezentowała Dyrektor Halina Dobosz,  Zastępca Dyrektora Departamentu  Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego.

Pomysł i wniosek aplikacyjny Projektu - Małgorzata Berych,  scenariusz tworzonych wystaw przyrodniczych i ścieżek dydaktycznych - mgr Wiesław Mikucki. Projekt jest realizowany przez Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora  Andrzeja Myrchy. Całkowita wartość Projektu wynosi 399 234,88 PLN.  Projekt realizowany będzie w latach 2011 - 2013.

podpis_umowa_01
Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu: Dyrektor Halina Dobosz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz Prof. dr hab. Anatol Kojło, Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

 
podpis_umowa_02

           
  Prof. dr hab. Anatol Kojło, Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu 
w Białymstoku przy podpisywaniu umowy.

podpis_umowa_03

Pani Joanna Kodłubańska z Referatu Oceny i Wyboru Wniosków  Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz Profesor dr hab. Anatol Kojło, Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku.


PASEK DOLNY_tekst