Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych , UwB  zaprasza na   EGZAMIN   "IELTS" 

 

Najbliższa sesja egzaminacyjna w Białymstoku

Nie odbędzie się   z powodu małej ilośći chętnych 

  

Cena:  !!! 775 PLN  zamiast 815 PLN 

Aby zarejestrować się na egzamin, prosimy wypełnić  formularz zgłoszeniowy na TEST IELTS 2021 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres  i.kubas@uwb.edu.pl 

Więcej informacji:   mgr Iwona Kubas, i.kubas@uwb.edu.pl


 

                             SPNJO UwB ZAPRASZA

                                                   NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU IELTS       

                                                                                 

 

Kurs obejmuje 45 godzin lekcyjnych (1 godz. lekcyjna= 45 min.) czyli 15 zajęć 1 raz w tygodniu po 135 min.

termin zajęć: piątki, od 12.02.2021 do 04.06.2021, godz. 17.00-19.15 (jest możliwość przesunięcia czasowego po uzgodnieniu z grupą)  

miejsce zajęć: zajęcia są prowadzone w formie zdalnej na platformie ZOOM.

liczba osób w grupie: 10-12

prowadząca zajęcia: mgr Iwona Kubas (i.kubas@uwb.edu.pl)

cena:

pracownik / doktorant / student UwB:  765 zł 

osoby spoza UwB (w tym absolwenci): 855 zł 

 

Aby zarejestrować się na kurs:

  1. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA IELTS 2021            
  1. Wypełniony formularz należy przesłać na adres  i.kubas@uwb.edu.pl 
  2. Po otrzymaniu od wykładowcy potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić całą kwotę za kurs lub I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

 

Dane do przelewu:

Uniwersytet w Białymstoku

ul.Świerkowa 20 B

15-328 Białystok

Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

tytuł przelewu: kurs IELTS , imię i nazwisko

 

OPŁATY:

I rata 561   zł - do 10 lutego 2021 r.

II rata 204 zł - do 1 maja  2021 r.

(Dla osób spoza UwB: I rata – 627 zł, II rata – 228 zł)

Dowód wpłaty  należy przesłać na adres  i.kubas@uwb.edu.pl 

Nieprzedstawienie dowodu wpłaty oznacza rezygnację z kursu.

 

Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy.

 

 


EGZAMIN  I E L T S 

 

Najbliższa sesja egzaminacyjna w Białymstoku:   12 czerwca 2021

Ostateczny termin rejestracji:  11 kwiecień 2021

Cena: !!! 775 PLN zamiast 815 PLN 

Aby zarejestrować się na egzamin, prosimy wypełnić  formularz zgłoszeniowy na TEST IELTS 2021 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres  i.kubas@uwb.edu.pl 

Więcej informacji:   mgr Iwona Kubas, i.kubas@uwb.edu.pl

 

IELTS (International English Language Testing System) organizowany przez British Council

                 to najpopularniejszy na świecie test sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego.

IELTS test jest akceptowany przez ponad 10 000 organizacji w ponad 140 krajach.  Obejmują one:

- uniwersytety, szkoły, uczelnie i organizacje szkoleniowe,
- instytucje rządowe i władze imigracyjne (jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu),
- stowarzyszenia zawodowe i branżowe,
- międzynarodowe firmy i pracodawcy

Lista instytucji honorujących IELTS: https://www.ielts.org


IELTS jest powszechnie uznawany także w Polsce;

- wiele prestiżowych uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce akceptuje test IELTS jako całkowitą lub częściową podstawę do zwolnienia z wewnętrznych egzaminów i testów z języka angielskiego np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (wynik min.5.5 pkt.) (https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia),

- jest uznawany jako podstawę przyznawania punktów w ramach międzynarodowych programów studenckich, takich jak Erasmus+,

-jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (wynik min. 6 pkt.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695),

- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (wynik min.7.5 pkt.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575,

Więcej informacji o egzaminie: 
www.britishcouncil.plwww.ielts.org.

Przykładowy egzamin:
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ielts/preparation/
https://www.ielts.org/about-the-test/sample-test-questions