Biuro Karier
Aktualności

 

 

 

 

 

MIEJSCA W DOMU STUDENTA 

 

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2021/2022 w systemie USOSweb

KLIKNIJ: Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022 (AKTUALIZACJA: 29.06.2021)

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2021/2022:

  • studenci kontynuujący studia składają (w systemie) wniosek w terminie od 26 lipca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.,
  • kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają (w systemie) wniosek w terminie od 17 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

 

Termin kwaterowania na rok akademicki 2021/2022

UWAGA:  Informujemy, że kwaterowanie do Domu Studenta na rok akademicki 2021/2022 odbędzie się w terminie od (sobota) 25 września 2021 r. do 5 października 2021 r. (wtorek)

 

KLIKNIJ: INSTRUKCJA Składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOSweb

Studencie,  zanim rozpoczniesz wypełnianie  Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji oraz z harmonogramem wnioskowania

O miejsce w Domu Studenckim (DS) możesz ubiegać się, jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych (również niestacjonarnych). Pierwszeństwo przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie

Jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie lub jesteś cudzoziemcem odbywającym studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niezbędnym załącznikiem do Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim jest Oświadczenie o dochodach, które musisz wypełnić zanim przystąpisz do wypełniania Wniosku.

Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

`

Pliki do pobrania:

  Kliknij: Przejście na stronę Domu Studenta

 

 

_________________________________________________

STYPENDIA SANTANDER 

EDYCJA 2021

 

 

Ruszyła kolejna edycja STYPENDIÓW SANTANDER pod hasłem #LIFELONGLEARNING

W 2021 roku Santander rozszerza wsparcie i  WYBRANE PROJEKTY KIERUJE  NIE TYLKO DO STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW, 

ALE TAKŻE DO WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT I SĄ ZAINTERESOWANE ROZWOJEM OSOBISTYM.

PROMOCJA IDEI CIĄGŁEGO ROZWOJU

  

 

Nowe programy rozwojowe w ramach Stypendiów Santander #LifelongLearning 

Obecnie trwają nabory na:

Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council

500 miejsc na kurs e-learningowy z języka angielskiego LearnEnglishSelect, który koncentruje się na rozwoju praktycznych umiejętności językowych. Grono najlepszych 250 osób otrzyma dodatkowo zajęcia English Online z lektorami, a w kolejnym etapie 125 najlepszych osób uzyska dostęp do materiałów  dydaktycznych Road to IELTS oraz możliwość bezpłatnego zdania testu IELTS. Projekt kierowany jest do studentów, doktorantów, absolwentów polskich uczelni wyższych oraz wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i chcą rozwijać znajomość języka angielskiego.

Aplikuj do 6 czerwca 2021 r., godz. 23.00 Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/bc-ielts  

Stypendium Santander Tech | Kompetencje cyfrowe edycja 3. UEW 2021

80 miejsc dla studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy chcą rozwinąć kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi programu Excel, języka SQL oraz Business Intelligence w formie warsztatów online. Uczestnicy będą mogli dodatkowo wzmacniać umiejętności efektywnej komunikacji w zespołach. Projekt jest organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Aplikuj do 23 maja 2021 r., godz. 23.00 Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/tech-3-uew-2021

Stypendium Santander Tech | Reskilling in Data Analytics –Ubiqum Code Academy

50 miejsc dla  osób powyżej 18 roku życia, które chcą pracować na stanowiskach związanych z analizą danych. Aby wziąć udział w programie nie jest wymagane posiadanie wiedzy ani doświadczenia z tej tematyki. Program odbędzie się w j. angielskim i hiszpańskim w formie zajęć na platformie online.

Aplikuj do 26 maja 2021 r., godz. 23:00 Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/tech-data-analytics-ubiqum

Santander Scholarship Skills | Digital Training for Business Management -IE University

2000 miejsc na kursy online dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z 4 kursów: przywództwa w czasach niepewności (w j. angielskim), zarządzanie zespołem oraz sprzedażą, a także koncentracji na kliencie (w j. hiszpańskim).

Aplikuj  do 13 lipca 2021 r., godz. 23:00

Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-skills-digital-training-for-business-management-ie-university

Zachęcamy do odwiedzania: platformy santander-grants.com oraz profilu www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska, na których publikowane są informacje o Stypendiach Santander.
Grupa Santander wspiera szkolnictwo wyższe

Pliki:

Stypendia Santander -2Q2021 #Lifelonglearning

Nowe programy rozwojowe w ramach Stypendiów Santander #LifelongLearning

 W razie pytań proszę o kontakt z santander.universidades@santander.pl

 

 

_________________________________________________

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST

REKRUTACJA

Na semestr zimiowy oraz cały rok akademicki 2021/2022

Przewidziana jest od 1 do 10 września 2021

 

Uchwała KRUP z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie terminu rekrutacji na semestr zimowy r.ak. 2021/2022 oraz cały rok akademicki 2021/2022: 

"w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich podejmuje decyzję dotyczącą terminu rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr zimowy oraz cały rok akademicki 2021/2022. Rekrutacja do Programu MOST na semestr zimowy oraz cały rok akademicki 2021/2022 zostanie przeprowadzona w dniach od 1 do 10 września 2021 roku. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 20 września 2021 roku."

 

Studentów zainteresowanych wyjazdem na

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Wrocławski

Zapraszamy do Działu Spraw Studenckich - Sekcja Organizacji Studenckich i Toku Studiów 

 Więcej informacji o programie >>> Kliknij

_________________________________________________


 ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU w roku akademickim 2020/2021

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

(Obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.) Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku 

 

 Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznania świadczeń na rok akademicki 2020/2021 >>> Kliknij

  Link: Instrukcje rok akademicki 2020/2021 >>> Kliknij

Link: Regulaminy i instrukcje

 


PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST

REKRUTACJA

Na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

 

Przewidziana jest na koniec semestru zimowego

Studentów zainteresowanych wyjazdem na

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Wrocławski

Zapraszamy do Działu Spraw Studenckich - Sekcja Organizacji Studenckich i Toku Studiów 

 

 Więcej informacji o programie >>> Kliknij


 Informacja o kredytach studenckich na rok akademicki 2020/2021 

Zapoznaj się z informacjami w ulotce Pobierz plik: >>> Kliknij

 

Decyzja kredytowa:  

 - kwota kredytu 400 zł, 600 zł, 800 zł, 1.000 zł
 - płatny w miesięcznych tranaszach
 - na cały okres studiów  
 - spłata kredytu po dwóch latach od ukończenia studiów 
 - dochód na osobe w rodzinie nie może przekraczać 3.000 zł - do pozytywnej decyzji krdytowej

 

Więcej ważnych informacji o sytemie kredytów studenckich w Zakładce: Kredyt studencki: >>> Kliknij


Informacja w sprawie miejsc w domu studenta 

 

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2020/2021 składany jest w systemie USOSweb

Terminy składania wniosku:

  • studenci kontynuujący studia składają (w systemie) wniosek w terminie do 10 sierpnia 2020,
  • kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają (w systemie) wniosek w terminie do 15 września 2020

Więcej informacji poniżej w Zakładce Dom Studenta

 

KLIKNIJ: INSTRUKCJA Składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOSweb


Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących
przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku 
na rok akademicki 2020/2021 


Informacja w sprawie zajęć dydaktycznych 

 

 


Zarządzenie nr 35
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r., w Uniwersytecie w Białymstoku

Pobierz plik: Kliknij  


Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

Link do strony ministerstawa : https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695)wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniulegitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Informacje zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewodów, Marszałków i banków

Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.
Informacje w tym zakresie zostały przekazane do Ministra Infrastruktury, a także Wojewodów i Marszałków Województw oraz do banków udzielających kredytów studenckich. 


 

 

 

Santander Scholarships for MIT Professional Education’s Leading Digital Transformation - szkolenia online dla studentów i absolwentów

 

Grupa Santander, we współpracy z MIT Professional Education, uruchamia program stypendialny „Santander Scholarships for MIT Professional Education’sLeading Digital Transformation”,
dzięki któremu 2 500 studentów i absolwentów uczelni wyższych z 14 państw skorzysta ze specjalistycznych szkoleń online w zakresie transformacji cyfrowej.

Program jest realizowany w ramach inicjatywy Santander Universidades 


Termin naboru wniosków upływa 15 marca 2020 r. i jest dostępny pod linkiem: https://www.santander-grants.com/pl/program/becas-santander-for-mit-leading-digital-transformation

Notatka prasowa: plik word

W razie jakichkolwiek pytań związanych z programem zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: santander.universidades@santander.pl


E-Uczelnia - czyli jaka jest jakość cyfrowej obsługi studenta na polskich uczelniach

3 edycja badań opinii studentów o jakości e-usług uczelni wyższych w Polsce

Drodzy Studenci!
w dniu 10 stycznia ruszyła 3. edycja badań opinii studentów o jakości e-usług uczelni wyższych w Polsce. Zachęcamy wszystkich studentów Uniwersytetu w Białymstoku do wzięcia udziału w badaniu i wyrażeniu swojej opinii.
Celem badania jest określenie poziom satysfakcji studentów z obecnie stosowanych e-rozwiązań oraz zweryfikować istnienie związku między jakością e-usług a reputacją uczelni. W minionym 2019 roku pozyskano PONAD 2500 OPINII. Mamy nadzieję, że autorom projektu badawczego z Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
w tegorocznej edycji uda się zachęcić jeszcze większą liczbę studentów. Im większa liczba uczestników z poszczególnych uczelni, tym większa możliwość przygotowania indywidualnego profilu oceny dla Państwa uczelni.

Czas wypełnienia ankiety to max 3 minuty. Dla wygody szablon przystosowano do wyświetlania na smartfonach.

Link do ankiety: bit.ly/eUczelnia2020

Badania eUczelnia2020.pngBadania eUczelnia2020.png~344 B  Pobierz


POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UwB 
PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKĄ

Szczegółowe informacje o zasadach rozliczania środków finansowych znajdują u zakładce "Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych" >>> Kliknij 

  


Dofinansowanie - Parlamentu Studenckiego / Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów / Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

I. Złożenie wniosku o przyznanie środków finansowych

Do Parlamentu Studenckiego
Do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
Do Rektora UwB

II. Dostarczenie zgłoszenia do akceptacji Prorektora ds. Studenckich za pośrednictwem Działu Nauki   

Do pobrania: Druk_zgloszenie_konferencji

III. Konsultacja z Działem Spraw Studenckich – Sekcją Organizacji Studenckich i Toku Studiów w sprawie wykorzystania przyznanych środków  

Konsultacja w sprawie wydatkowanych środków musi odbyć się PRZED zakupem towarów bądź zamówieniem usługi.

IV. Rozliczenie wydarzenia

Formy wykorzystywania przyznanych środków finansowych poprzez: faktury przelewowe; faktury gotówkowe; zaliczka.
Rozliczenie faktury
Faktury do opłacenia przez UwB należy dostarczyć minimum 7 dni przed upływem terminu płatności.
Rozliczenie kosztów imprezy powinno być dostarczone Kwesturze przez organizatora w ciągu jednego miesiąca od daty zakończenia imprezy.
Rozliczenie zaliczki
Rozliczenie delegacji

Dofinansowanie - Dziekan 

  1. Wszelkie informacje oraz dokumenty dostępne na Wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku.
  2. Rozliczenie środków przyznanych przez Dziekana student rozlicza na Wydziale.

Zakładka "Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych" >>> Kliknij 


Rusza kolejna tura generowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego

Następna tura generowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w USOSweb i przyjmowania dokumentów zostanie uruchomiona 

19 listopada 2019 roku o godzinie 9.00 i potrwa do 22 listopada do godziny 14.30.


Okres na który świadczenie będzie przyznane uzależniony jest od spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania stypendium oraz od wysokości posiadanych środków na funduszu stypendialnym - zgodnie z § 15 ust.5 Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

Link do strony: USUSweb.uwb.edu.pl 


 ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

(Obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.) Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku 

 


Harmonogram czynności dotyczący przyznania świadczeń na rok akademicki 2019/2020

 

Link: Regulaminy i instrukcje