Powstanie Rada Dyrektorów Szkół Średnich przy Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 10-06-2021

Jak można zacieśnić współpracę Uniwersytetu w Białymstoku oraz podlaskich szkół średnich, co zrobić, by młodzi ludzie chcieli kształcić się i realizować zawodowo w naszym regionie – to najważniejsze tematy spotkania, jakie odbyło się na Uniwersytecie w Białymstoku (10.06.21). Wzięli w nim udział przedstawiciele władz uczelni oraz zaproszeni dyrektorzy szkół średnich z Białegostoku, Suwałk i Łomży. Aby ułatwić wzajemny przepływ informacji i dalsze rozmowy, uczelnia chce utworzyć Radę Dyrektorów Szkół Średnich przy Uniwersytecie w Białymstoku.

Jak ocenił rektor UwB prof. Robert Ciborowski, współpraca uniwersytetu ze szkołami jest realizowana, ale w niewystarczającym zakresie i pora, by to nadrobić.

- Chcemy zaproponować Państwu nowe formy współpracy. Liczymy, że będziemy częściej obecni w Państwa placówkach, a Wy i Wasi uczniowie – na uniwersytecie, partycypując w naszych przedsięwzięciach - mówił prof. Ciborowski.

Zachęcał dyrektorów m.in. do wykorzystywania na potrzeby różnych szkolnych inicjatyw uczelnianej infrastruktury, nie tylko edukacyjnej. UwB dysponuje wieloma pięknymi aulami, halą sportową, ciekawe przestrzenie oferuje Uniwersyteckie Centrum Kultury oraz nowo wybudowana siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej, a wsparciem w kształceniu uczniów może służyć Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, baza naukowo-dydaktyczna w Gugnach czy Uniwersyteckie Centrum Astronomii, które niebawem otworzy soje podwoje przed miłośnikami wiedzy o niebie – wyliczał rektor największej podlaskiej uczelni.

- Naszym wspólnym zadaniem jest przekonanie młodych ludzi, że to w naszym regionie powinni kształcić się i rozwijać zawodowo, wspierając w ten sposób swoje lokalne środowisko.  Młodzież często go nie docenia, dlatego musimy jej pokazać, jaki mamy potencjał, na jak wysokim poziomie edukujemy, jak duże mamy możliwości – przekonywała dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB, prorektor ds. studenckich i pomysłodawczyni spotkania. – Jeśli młodzi u nas zostaną, będzie to z pożytkiem dla nas, ale też dla miast i całego regionu, który boryka się m.in. z problemem starzenia się społeczeństwa.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 7 podlaskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku,  I Społecznego Liceum w Białymstoku, I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży.  

Władze UwB przedstawiły swoim gościom pomysł utworzenia Rady Dyrektorów Szkół Średnich przy Uniwersytecie w Białymstoku. Obecni na czwartkowym spotkaniu przedstawiciele szkół potwierdzili swój akces do Rady. Kolejne – zaplanowane jest na wrzesień i to wtedy ma zostać ukonstytuowana Rada.

Natomiast już na najbliższy poniedziałek (14.06.21) zaplanowane jest Forum Dyrektorów Szkół – onlinowe spotkanie przedstawicieli uczelni oraz dyrektorów liceów i techników z województwa podlaskiego i województw sąsiednich. Ma być kontynuacją i rozszerzeniem rozpoczętych rozmów.