Runda T. Fundacja Technotalenty zaprasza do współpracy naukowców, doktorantów i studentów. Pokaż swój pomysł!

Data wydarzenia 20-06-2021

Do 30 czerwca 2021r. przyjmowane są zgłoszenia prac naukowych, badawczych i rozwojowych do unikatowego w Polsce północno-wschodniej przedsięwzięcia Runda T. To inicjatywa, która umożliwia spotkanie naukowców, doktorantów i studentów z inwestorami z całego kraju zainteresowanymi finansowaniem projektów realizowanych w ośrodkach naukowych. Honorowy patronat nad Rundą T objął Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Przedsięwzięcie Runda T organizują Fundacja Technotalenty i Województwo Podlaskie. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerami strategicznymi Rundy T są parki naukowo-technologiczne z Białegostoku, Suwałk, Ełku i Łomży. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Podlaskiego, prezydencji największych miast regionu oraz Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Inicjatywa Runda T umożliwia spotkanie przedsiębiorców, startupów, naukowców, studentów i innych twórców z inwestorami z całego kraju. Projekt Runda T adresowany jest głównie do osób zainteresowanych rozwojem swoich zaawansowanych projektów, które wymagają wsparcia kapitałowego. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszone są również osoby lub firmy, które poszukują wsparcia dla projektów będących także na początkowym etapie przygotowań lub dla projektów koncepcyjnych.

Uczestnictwo w procesie oceny zgłoszonych do Rundy T projektów na podstawie umów partnerskich zapowiedziało wiele funduszy inwestycyjnych z całego kraju, w tym m.in. AgriTech Hub ASI Sp. z o.o., Invento Capital Sp. z o.o., YouNick Mint Venture Capital, 156 Capital sp. z o.o., VC Link Sp. z o.o., Spinaker Alfa Sp. z o.o., Czysta3.vc Sp. z o.o., ABAN Fund Sp. z o.o., Infini ASI Sp. z o.o., ZASI Bitspiration Booster Sp. z o.o..

Na wsparcie finansowe i merytoryczne ze strony funduszy inwestycyjnych mogą liczyć projekty, które są na różnym stopniu zaawansowania, zarówno gotowe do komercjalizacji jak i na etapie koncepcyjnym.

Projekty naukowe, badawcze i rozwojowe mogą być zgłoszone w 4 kategoriach:

Concept – projekty z różnych dziedzin, które są pomysłami niezrealizowanymi lub w trakcie realizacji na wczesnym stadium rozwoju. Do tej kategorii mogą być zgłoszone projekty koncepcyjne.

Science - projekty naukowe nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii lub innowacyjnej metodologii. Kategoria skierowana do projektów naukowych z genezą powstania w środowisku naukowym, akademickim lub wynalazczym.

Open - idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią z dowolnej dziedziny i na każdym etapie przygotowania.

Pandemic – idea, koncepcja, gotowy projekt stanowiący rozwiązanie problemów społecznych związanych z sytuacją wybuchu pandemii i innymi zagrożeniami epidemicznymi w kraju i na świecie. Kategoria stanowi odpowiedź na sytuację na świecie związaną z pandemią COVID-19.

Korzyści dla naukowców z udziału w Rundzie T:

  • możliwość pozyskania inwestora na swój projekt naukowy,
  • możliwość uzyskania wsparcia potrzebnego dla rozwoju projektu naukowego,
  • cykl profesjonalnych szkoleń wzmacniających kompetencje dotyczący komercjalizacji projektu,
  • promocja projektu (w przypadku zakwalifikowania do finału Rundy T),
  • możliwość zdobycia cennych kontaktów z funduszami inwestycyjnymi,
  • każdy projekt uzyska merytoryczny feedback od ekspertów (bez względu na wynik obrad kapituł).

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 20 czerwca 2021r., który jest umieszczony na stronie internetowej Rundy T (http://technotalenty.pl/rundat2020/) oraz dołączyć:

  • opis projektu (formularz jest do pobrania na stronie Rundy T)
  • prezentację lub film prezentujący projekt
  • podpisane oświadczenia

Szczegółowe informacje o Rundzie T, regulamin, harmonogram i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://technotalenty.pl/rundat2020/. Kontakt do Biura Rundy T: email: fundacja@technotalenty.pl tel: +48 732 624 779.