Współpraca międzynarodowa

               

 

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 to projekt Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowany do jednostek działających na rzecz nauki, mający na celu pomoc naukowcom w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Celem projektu jest promocja osiągnięć naukowych, rozwój innowacyjności oraz pomoc naukowcom w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami przy wdrażaniu innowacyjnych projektów.
W ramach programu realizowane będą następujące zadania:

  • przygotowywanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierajıcych w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej,
  • analizowanie możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem,
  • finansowanie prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy,

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku.  Liderem projektu jest Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. Projekt konsorcjum o łącznej wartości 2 115 000,00 zł uzyskał łączne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w kwocie 1 900 000,00 zł.

Projekt jest realizowany od 1.07.2020 do 31.12.2022 r.