BHP

 

  

Film 1. Wprowadzenie do platformy Blackboard Learn (15 minut)

Film omawia stronę startową i wygląd platformy Blackboard Learn na Uczelni. Po kolei omawiamy dostępne informacje na stronie startowej (np. instrukcje przygotowane dla Prowadzących zajęcia, studentów), wygląd platformy oraz główne możliwości dla prowadzącego zajęcia (kursy online).


Film 2. Podstawowe treści w kursach online (12 minut)

Film omawia sposób pracy z edytorem treści w aktywnościach Blackboard Learn, czyli jak tworzyć podstawowe treści (np. przez skopiowanie ich z edytora Word), jak wstawiać przygotowane wcześniej filmy (np. YouTube) oraz jak edytować i zmieniać kolejność elementów treści w kursach online.


Film 3. Tworzenie struktury kursu online (10 minut)

Film omawia sposób tworzenia struktury kursu online za pomocą dostępnych elementów (element treści, moduł nauczania, folder, itd.). Utworzona struktura kursu online może zostać wypełniona treścią, zaś opisany i wypełniony treścią kurs online udostępniony studentom.


Film 4. Jak włączyć moduł Collaborate i utworzyć sesję w kursie online (12 minut)

Film przedstawia, w jaki sposób włączyć dostępność modułu Blackboard Collaborate w kursach online na platformie Blackboard Learn na Uczelni. Film pokazuje też, w jaki sposób zablokować pokój kursu oraz jak tworzyć nowe sesje w kursach online. Dodatkowo omówione zostały opcje sesji online.


Film 5. Przebieg sesji Collaborate w kursach online (25 minut)

część 1

częsć 2

Film przedstawia tworzenie nowej sesji z poziomu kursu na platformie Blackboard Learn. Film omawia także standardowe opcje ustawień sesji Collaborate, interfejs użytkownika oraz dostępne narzędzia podczas sesji (np. biała tablica, udostępnione pliki oraz grupy seminaryjne). W filmie pokazano również opcję nagrywania sesji i ściąganie na dysk twardy komputera.