Biuro Karier
Aktualności

Instytucja Państwowa poszukuje pracowników!

Oferta pracy nr 30s/2020

 

Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku w imieniu firmy

 

Instytucja Państwowa wykonująca zadania m.in. w zakresie informacyjnym i analitycznym w sferze bezpieczeństwa publicznego  

 

STANOWISKO

 Urzędnik Państwowy

 

 

OBOWIĄZKI

Praca wymagająca umiejętności nawiązywania kontaktów

interpersonalnych i zdolności analitycznych

 

 

MIASTO

Białystok

 

 

TYP KANDYDATA

Student co najmniej ostatniego roku studiów licencjackich/magisterskich lub absolwent

 

 

KIERUNKI STUDIÓW

m.in. filologie,socjologia, historia, prawo, ekonomia, informatyka

 

 

JĘZYKI

Co najmniej jeden język na poziomie minimum B2/C1

 

 

DODATKOWE WYMAGANIA

- obywatelstwo polskie

- korzystanie z pełni praw publicznych

- co najmniej DOBRY stan zdrowia

- umiejętność formułowania wniosków

- znajomość problematyki międzynarodowej

- komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów

- umiejętność pracy w grupie

- dyspozycyjność

- kreatywność

- odporność na stres

 

 

WARUNKI PRACY

- stała forma zatrudnienia, w pełnym wymiarze czasu pracy

- system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

- możliwość korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych

- udogodnienia dla osób uczących się – np. możliwość korzystania z urlopu szkolnego

- możliwa partycypacja w kosztach czesnego na studiach, jeśli tematyka studiów może być wykorzystywana w pracy

 

 

SKŁADANIE APLIKACJI

CV

TYP KONTAKTU

Oferty proszę przesłać do Biura Karier na adres ac-bk@uwb.edu.pl z dopiskiem „Urzędnik Państwowy”.

Instytucja odpowie tylko na wybrane zgłoszenia.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym przekazanie mojego CV do podmiotu rekrutującego na stanowisko "Urzędnik Państwowy".