Wystawy
PASEK GÓRNY_WWW


IV. Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi w ramach programów operacyjnych przez Uniwersytet w Białymstoku.

 

1. Lata 2007-2013:

- Projekt „Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym” finansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działania 1.1. Infrastruktura uczelni. Realizacja projektu przypada na lata 2008-2014. Kwota dofinansowania 125 249 502 zł - projekt będący w trakcie realizacji.

W skład budowanego Instytutu Biologii wchodzi również Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, które będzie kontynuacją działalności dzisiejszego Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego (przekształcenie planowane jest w roku 2013).

 

2. Lata 2004-2006:

Projekt „Budowa stacji terenowej Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany w latach 2005-2008. Wartość projektu 2 079 855,42 zł - projekt zrealizowany.

 

Stacja terenowa Instytutu Biologii w Gugnach stanowi integralną część programu, w ramach którego zarówno Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze, jak również stacja terenowa w Gugnach  realizują program otwartej edukacji ekologicznej społeczeństwa Podlasia.


PASEK DOLNY_tekst