Wystawy

PASEK GÓRNY_WWW

IX. Promocja Projektu.

 

1/ Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu oznakowuje się zgodnie z wymogami w zakresie informacji i promocji projektu we wszystkich materiałach dotyczących umów, zamówień, korespondencji, przechowywania dokumentów projektu, dokumentacji przetargowej oraz pozostałych instrumentów dotyczących realizacji projektu umieszczono nazwy Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w pełnym brzmieniu wraz z ich logo.

 

2/

MM Moje Miasto BiałystokPublikacja: Portal Moje Miasto to Białystok.

Utworzono: 15-04-2011, godz. 08.45, Ostatnia aktualizacja: 18-04-2011, godz. 18.02

 Zamiast Muzeum Przyrodniczego będzie Centrum Przyrodnicze UwB

promocja_01

Prawie 400 tys. złotych otrzyma w ciągu najbliższych dwóch lat Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze. Pomoże to w utworzeniu nowoczesnego Centrum na kampusie uniwersyteckim.

Dla Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy dofinansowanie będzie olbrzymim skokiem jakościowym. Całkowita wartość projektu to 399 tyś. złotych (339 tyś. pochodzić będzie ze środków Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Podlaskiego).

- Nasz roczny budżet wynosi 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie unijne, jakie przyznano Muzeum to równowartość tego, co dostalibyśmy przez 17 lat – zauważa Wiesław Mikucki, kierownik Muzeum. Pieniądze będą stopniowo przeznaczane na powiększenie zbiorów Muzeum, a pierwszych inwestycji można spodziewać się już pod koniec tego roku. Za dwa lata wzbogacone o nowe eksponaty Muzeum przeniesione zostanie na kampus uniwersytecki. - Wniosek przygotowany przez Małgorzatę Berych, pracownika muzeum, zyskał 100% możliwych do uzyskania punktów. To rzadkie osiągnięcie w historii oceny wniosków konkursowych na dofinansowanie unijne – podkreśla kierownik Mikucki.

W drodze do Centrum

 Inwestycje w Muzeum to element szeroko zakrojonych planów rozwoju wiążących się z utworzeniem w 2013 roku Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego, które powstanie na kampusie UwB budowanym przy ul. Ciołkowskiego. Muzeum, teraz ulokowane w piwnicy Instytutu Biologii, przeniesie się ze swoich 230 metrów kwadratowych do prawie trzy razy większych pomieszczeń. Dzięki temu znajdzie się w nim miejsce na planowane wystawy oraz te, które aktualnie są wypożyczone do innych placówek. Będą też dodatkowe galerie eksponujące kolekcje stawonogów czy muszle mięczaków.

W Centrum powstanie sala wystaw czasowych. Aktualnie w tym celu wykorzystuje się hol wejściowy Instytutu Biologii, gdzie pokazywanych jest do 10 wystaw fotograficznych rocznie. Tradycyjne wystawy to jednak nie wszystko - w planach jest vivarium, w którym będzie można podziwiać żywe okazy zwierząt. - Być może powstanie kiedyś akwarium rafowe, które będzie dodatkową atrakcją wzbogacającą, już istniejącą, wystawę Rafy koralowe – snuje plany kierownik Mikucki. - Będzie to wymagało dodatkowych funduszy, ale liczymy, że dzięki naszej szerszej działalności uda się nam wtedy uzyskać wsparcie sponsorów – zdradza.

Eksponaty i multimedia

Fundusze zostaną przeznaczone na stworzenie w pełni multimedialnych wystaw oraz ścieżek edukacyjnych (np. infokiosków z programem edukacyjnym pomocnym w nauce rozpoznawania głosów ptaków). Pojawią się tez nowe eksponaty dermoplastyczne (m.in. jelenia, łosia, dzika, żubra i wilka) na istniejących wystawach oraz rozbudowana zostanie kolekcja skamieniałości ukazujących rozwój ewolucyjny życia na Ziemi oraz różnorodność biologiczną współczesnych gatunków. Szczególną uwagę poświęci się tym żyjącym na Podlasiu.

Uzupełnienia to jednak nie wszystko. Projekt obejmuje utworzenie nowych wystaw, które przybliżą nam zagadnienia związane z przyrodą całej Ziemi, ale też i regionu. W projekcie uwzględniono nową ścieżkę edukacyjną – lapidarium dużych magmowych głazów narzutowych ilustrujących kierunki transportu lądolodu ostatniego zlodowacenia i jego wpływ na kształt środowiska przyrodniczego Podlasia, nową ekspozycję minerałów i skał, a także wystawę dotyczącą roślin chronionych i charakterystycznych dla środowisk przyrodniczych naszego regionu. - Wszystkie planowane zakupy będą okazami muzealnymi, a więc cennymi naukowo, ale też atrakcyjnymi wizualnie, tak by nawet laik mógł z zainteresowaniem je oglądać – dodaje Wiesław Mikucki.

Trochę historii

Choć muzeum oficjalnie powstało w 1999 roku, to początków jego idei należy szukać jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku, kiedy dr hab. Andrzej Myrcha wyszedł z pomysłem gromadzenia eksponatów przyrodniczych w Zakładzie Biologii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Tak zebrano pierwsze eksponaty: bezkręgowce morskie i ptaki antarktyczne przywiezione przez Andrzeja Myrchę z wyprawy na Polską Stację Antarktyczną na wyspie Króla Jerzego. Potem były kolejne wyprawy (antarktyczne i na Spitsbergen), a zbiory tak się powiększyły, że w czerwcu 1989 r. w ówczesnym Instytucie Biologii urządzono dwie stałe wystawy: „Filogeneza tkankowców" i „Przyroda rejonów polarnych".

Później gromadzono eksponaty rodzimych gatunków z naszego regionu i tym sposobem w maju 1993 powstała wystawa "Ptaki i ssaki Polski". Współpraca z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie zaowocowała kolejnymi wystawami. W 1995 roku powstała (popularna podczas prezentacji w innych ośrodkach) ekspozycja „Rafy koralowe" z własnymi, nowymi eksponatami i oryginalnymi fotografiami z raf Morza Czerwonego. Dwa lata później (już profesor) Andrzej Myrcha wystąpił do Rektora Filii UW z prośbą o przekazanie pomieszczeń dawnej kuchni i magazynów stołówki na potrzeby projektowanego muzeum przyrodniczego. Władze Uczelni obiecały pomoc. Niestety profesor nie doczekał realizacji projektu – zmarł w 1997 r., ale w uznaniu Jego zasług nowopowstałe muzeum nazwano jego imieniem.

Oferta Muzeum dla szkół

Na stronie www.muzeum.uwb.edu.pl nauczyciele mogą znaleźć gotowe scenariusze lekcji, które pomogą im poprowadzić zajęcia w oparciu o wystawy w Muzeum. Możliwe jest też umówienie zajęć z przewodnikiem. Muzeum mieści się przy Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20B. Samo zwiedzanie trwa około godziny. Z zasobów Muzeum korzystają też studenci, którzy na eksponatach uczą się sami albo wykorzystują je na lekcjach, które prowadzą. Muzeum można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 po wcześniejszym telefonicznym (857457322, 857457427) uzgodnieniu terminu. W soboty muzeum jest otwarte od godz. 10.00 do 14.00. W niedziele i święta muzeum jest nieczynne. Kontakt: muzeum@uwb.edu.pl

Autor: akkicaante

Autor:akkicaantegg: 9368785

Jeszcze student (polonistyki białostockiej), trochę dziennikarz (Eko&Dom, Eureka plus kilka innych tytułów), nałogowy internauta i fan seriali z lat 80. i 90. Umie już ugotować zupę. Obsesyjnie słucha "The National".

  

3/ Na IX Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki oraz w Dniu Akademickim, organizowanym przez wszystkie białostockie uczelnie, informowano o realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2007-2013, który wzbogaca ofertę edukacyjną Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego.

promocja_02


4/ Zakupione infokioski - 3 szt. zostały oznakowane plakietką z logo UE, EFRR i RPOWP oraz napisem o treści: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013", " Fundusze Europejskie - dla rozwoju województwa Podlaskiego", "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP".

promocja_03

5/  Kolekcja plansz graficznych montowanych w szkle z gatunkami roślin (60 szt.) została oznakowana plakietką z logo UE, EFRR i RPOWP oraz napisem o treści: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013", " Fundusze Europejskie - dla rozwoju województwa Podlaskiego", "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP" (każda plansza indywidualnie).
promocja_04

6/ Zakupiony laptop z oprogramowaniem graficznym - 1 szt. został oznakowany plakietką z logo UE, EFRR i RPOWP oraz napisem o treści: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013", " Fundusze Europejskie - dla rozwoju województwa Podlaskiego", "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP".

promocja_05

7/ Przygotowano do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich województwa podlaskiego nową ofertę edukacyjną: 1/ multimedialna ścieżka edukacyjna do rozpoznawania ptaków Polski i ich głosów; 2/ ścieżka edukacyjna "Rośliny chronione i charakterystyczne dla Podlasia" - kolekcja 60 plansz; 3/ prelekcje w placówkach edukacyjnych z wykorzystaniem programów multimedialnych Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego oraz zakupionego laptopa, prowadzone przez pracowników Muzeum (w ofercie zamieszczono informację o realizowanym projekcie).

 

 UNIWERSYTECKIE MUZEUM PRZYRODNICZE                Godło UwB

                                                                        im. Profesora Andrzeja Myrchy

                                                  www.muzeum.uwb.edu.pl; tel. 85 745 73 22       

 

                                                                     Oferta edukacyjna

                                               dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących

                                                  oraz innych szkół średnich, a także starszych grup  przedszkolnych.

                 


Zapraszamy do zwiedzania nowo otwartej wystawy pt. „Historia życia na Ziemi“ w Uniwersyteckim Muzeum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy, mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Świerkowej  20B, w budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

promocja_06

Wystawa powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska pt. „Kształtowanie postaw ekologicznych z wykorzystaniem bazy  edukacyjnej Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu  w  Białymstoku”.

Wystawę tworzą skamieniałości roślinne i zwierzęce, minerały z grupy krzemionki, weglanów, siarczanów i rud żelaza oraz skał magmowych, metamorficznych i osadowych. Wystawę  uzupełniają plansze z rekonstrukcjami oraz zwięzłym opisem flory i fauny poszczególnych okresów geologicznych, uzupełnione paleogeografią na mapie fizycznej świata wraz z informacją o ważniejszych wydarzeniach geologicznych w tym czasie.  


promocja_07

Do zwiedzania proponujemy również wystawy stałe Muzeum:

Ø  Środowiska przyrodnicze Polski północno-wschodniejprezentuje przyrodę Puszczy Knyszyńskiej i Augustowskiej, bagien biebrzańskich, rozlewisk nadnarwiańskich
i Suwalszczyzny w postaci dioram z eksponatami ptaków i ssaków oraz wysuszonych mchów, porostów i roślin naczyniowych;

Ø  Przyroda rejonów polarnych – w formie dioramy ukazuje bogactwo i różnorodność zwierząt i roślin występujących w Arktyce (na Spitsbergenie) i Antarktyce (na Wyspie King George) w pobliżu polskich stacji naukowych. Eksponaty zostały zebrane przez pracowników Instytutu Biologii, którzy prowadzili badania naukowe w czasie wypraw polarnych na obu stacjach. Wystawę uzupełniają kolorowe fotografie;

Ø  Filogeneza tkankowcówprezentuje poszczególne typy zwierząt tkankowych od prymitywnych i prosto zbudowanych gąbek po zaawansowane ewolucyjnie ssaki i ptaki. Różnorodne eksponaty współczesnych i kopalnych przedstawicieli poszczególnych grup oraz zwięzłe opisy historii poszczególnych typów pozwalają zrozumieć kierunki ich rozwoju i związki pokrewieństwa je łączące;

Ø  Multimedialna ścieżka edukacyjna - 3 infokioski z programami multimedialnymi do nauki rozpoznawania ptaków Polski i ich głosów oraz prezentacjami multimedialnymi poświęconymi ekologii i przyrodzie północno-wschodniej Polski, nawiązującymi do aktualnych tematów edukacyjnych realizowanych w szkołach.

 

Ø  „Rośliny chronione i charakterystyczne północno-wschodniej Polski” - 60 plansz  graficznych montowanych w szkle.

 

 Samodzielnie można obejrzeć gabloty ekspozycyjne:

1.  Roślinność lasu karbońskiego – oryginalne skamieniałości skrzypów, paproci i widłaków sprzed ponad 300 milionów lat;

2.  Limulus sp. - żywa skamieniałość – pancerze skrzypłoczy, których najstarsi znani przodkowie żyli ok. 200 milionów lat temu;

3.  Muszle mięczaków – kolekcja ok. 200 gatunków ślimaków, małży i głowonogów morskich;

4. Stawonogi tropików – oryginalne eksponaty skorpionów, pajęczaków i owadów z tropikalnej strefy klimatycznej.

 

Zachęcamy do zwiedzania naszych wystaw oraz ekspozycji wydatnie poszerzających
i wzbogacających wiedzę przyrodniczą  młodzieży.

                Nauczycielom edukacji przyrodniczej, przyrody i biologii polecamy też możliwość skorzystania z gotowych scenariuszy muzealnych zajęć edukacyjnych umieszczonych w panelu „EDUKACJA“ na stronie internetowej naszego muzeum – www.muzeum.uwb.edu.pl. Na podstawie zamieszczonych scenariuszy nauczyciele mogą samodzielnie prowadzić zajęcia w naszym Muzeum.

Ekspozycje są udostępniane młodzieży szkolnej w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu zwiedzania (tel. 085 745 73 22). Po wystawach oprowadza przewodnik - pracownik Muzeum.

 

                                                    Z poważaniem                                                             Wiesław  Mikucki                                        

                                                                                                                                    kierownik Muzeum                                                                                        


8/ W wydawnictwie „Nasz Uniwersytet” na stronie 11 nr 16 z kwietnia 2011 r. zamieszczono notatkę dotyczącą realizowanego Projektu.

promocja_08

28.05 – 5.06. 2012 r. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.

Na X Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbył się w dniach: 28.05 - 5.06.2012 r., Uniwersyteckie Muzeum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy zorganizowało dzień otwarty i przygotowało dla odwiedzających między innymi:

·       wystawę graficzną roślin chronionych i charakterystycznych dla północno-wschodniej Polski;

·       ścieżkę multimedialną "Co to za ptak? " do nauki rozpoznawania ptaków Polski i ich głosów przy pomocy multimedialnego programu edukacyjnego i infokiosków.

Obie propozycje zostały zrealizowane przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013. 

promocja_09

promocja_10


17.06.2012 r. Dzień Akademicki.

Na corocznej imprezie prezentacji szkół wyższych Białegostoku w Dniu Akademickim, który odbył się 17.06.2012 r. na Rynku Kościuszki, Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze zorganizowało warsztaty multimedialne „Co to za ptak?”: rozpoznawanie ptaków Polski i ich głosów przy pomocy multimedialnego programu edukacyjnego, laptopa i infokiosku, zakupionych z projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. 

promocja_11

promocja_12

promocja_13

10.12.2012 r. – 4.01.2013 r. – Wystawa
W dniach 10.12.2012 r. – 4.01.2013 r. w holu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia zorganizowano wystawę zakupionych w IV kwartale 2012 roku skamieniałości roślinnych i zwierzęcych, minerałów z grupy krzemionki, węglanów, siarczanów i rud żelaza oraz skał magmowych, metamorficznych i osadowych
promocja_14

Od lutego 2013 roku w/w kolekcje będą prezentowane w salach wystawowych Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy jako nowe ścieżki edukacyjne („Skamieniałości roślinne i zwierzęceorazMinerały i skały”).

promocja_15


Marzec 2013

promocja_16

promocja_17
promocja_18
Od 10.00 do 14.00 w dniu 18 maja 2013 roku zapraszamy na
promocja_19

NOC MUZEÓW 2013 

w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym
im. Profesora Andrzeja Myrchy

ul. Świerkowa 20B, Białystok (budynek Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku)

18 maja w godzinach 18.00 - 24.00

promocja_20

promocja_21

 

Od 10 października 2013 r. Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 oraz w soboty  w godz. 9.00 -16.00 na II piętrze nowego budynku Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20 można obejrzeć wystawę „Duże i małe ssaki Podlasia” prezentującą eksponaty dermoplastyczne dużych ssaków łownych - łosia, jelenia, dzika i chronionych – żubra, wilka (zakupione za kwotę około 48 tys. złotych podczas realizacji projektu „Kształtowanie postaw ekologicznych z wykorzystaniem bazy edukacyjnej Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku” dofinansowanego z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013) oraz okazy drobnych ssaków - ryjówki aksamitnej, myszy leśnej, gronostaja i łasicy z wcześniejszych zbiorów Centrum.

W obrębie wystawy zainstalowany został infokiosk z multimedialnym programem edukacyjnym do nauki rozpoznawania ptaków Polski  zakupiony z wcześniej wspomnianego projektu. Oprawę plastyczną wystawy stanowi dużego formatu zdjęcie przedstawiające stado żubrów żyjących na wolności w okolicach Krynek w Puszczy Knyszyńskiej i prezentacja slajdów „Ptaki i ssaki Podlasia w fotografii Janusza Kupryjanowicza” pracownika Centrum, wyświetlana na dwóch dużych monitorach w holu wejściowym do budynku Auli.
Wystawa będzie czynna do momentu oddania do użytku kampusu  Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego, do którego w/w okazy zostaną przeniesione na swoje stałe miejsca w salach dydaktycznych docelowego budynku Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego.

W listopadzie do wszystkich szkół i przedszkoli województwa podlaskiego został wysłana Oferta edukacyjna 2013-2014 zapraszająca do zwiedzania naszych wystaw, w tym zrealizowanych ze wsparciem funduszy unijnych.

      2014

Wszystkie wystawy i ścieżki edukacyjne zrealizowane z pomocą środków finansowych Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez nasze Centrum projektu były udostępniane wszystkim chętnym, a zwłaszcza uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów naszego regionu.

10 stycznia uczestniczyliśmy w Nocy Biologów, 9-10 maja w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich,

17 maja w Nocy Muzeów, od 9 do 22 maja w XII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki, 25 maja w Dniu Akademickim zapraszając mieszkańców Białegostoku do uczestnictwa w warsztatach terenowych i laboratoryjnych zorganizowanych z wykorzystaniem infokiosków, programu multimedialnego "Ptaki Polski" i laptopa zakupionych z projektu. 
Wydrukowaliśmy 400 sztuk zakładek do książek promujących wystawy Historia życia na Ziemi oraz Minerały i skały zrealizowane 

         2015

W wyniku realizacji projektu zwiększono z 7 do 12 ilość wystaw o różnorodnej tematyce ekologicznej i przyrodniczej, które w nowych aranżacjach wyeksponowane zostały na trzykrotnie większej - 700 m2 zamiast 230 m2 – powierzchni, co wydatnie zwiększyło ich dostępność dla zwiedzających Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. Edukacja ekologiczna w Centrum stała się bardziej atrakcyjna dzięki prezentacji nowych kolekcji i okazów zakupionych z projektu w nowoczesnych, przeszklonych gablotach oświetlanych energooszczędnymi żarówkami LED. Utworzono multimedialną ścieżkę edukacyjną udostępniając zwiedzającym infrastrukturę ITC w postaci 3 projektowych infokiosków z zainstalowanym w nich programem „Ptaki Polski” i prezentacjami poświęconymi ekologii oraz środowiskom przyrodniczym północno-wschodniej Polski. Dodatkową atrakcją zrealizowaną dzięki funduszom z projektu jest lapidarium - zbiór 15 dużych, magmowych głazów narzutowych stanowiących terenową ścieżkę edukacyjną zlokalizowaną tuż przed budynkiem Centrum. Laptop z oprogramowaniem graficznym zakupiony z projektu wykorzystywany jest do przygotowywania grafiki ilustracyjnej i informacyjnej do wystaw realizowanych przez Centrum oraz do prowadzenia /poza stałą siedzibą/ działalności edukacyjnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.


Sala wystawowa "Środowiska przyrodnicze północno-wschodniej Polski" - diorama puszczańska

 


Sala wystawowa "Minerały i skały"

Wystawy Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy /w tym doposażone podczas realizacji projektu/ w roku 2015 obejrzało 10861 osób, spośród których 1606 uczniów w 55 multimedialnych warsztatach korzystało z infokiosków i zainstalowanego w nich programu edukacyjnego „Ptaki Polski” zakupionych z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach promocji projektu Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy uczestniczyło 8-9 maja 2015 roku w Dniach Otwartych Funduszy Unijnych, podczas których wystawy doposażone z projektu zwiedziło 257 osób. Do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego wysłane zostały drogą elektroniczną: „Oferta edukacyjna 2014-2015” oraz „Oferta edukacyjna 2015-2016”, w których wymieniono także wystawy i ścieżki edukacyjne doposażone z projektu oraz zamieszczono plakietkę informacyjną z krótkim opisem projektu. Wydrukowano 4000 sztuk (po 1000 sztuk wg 4 projektów) dwustronnych ulotek reklamowych formatu DL oraz w ilości ok. 500 sztuk zakładkę do książek,

na odwrocie których umieszczono plakietkę informacyjną RPOWP na lata 2007-2013, a na ulotkach dodatkowo wymieniono ekspozycje i ścieżki edukacyjne zrealizowane z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Ulotki i zakładki wystawiono w holu Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego do dyspozycji zwiedzających. Wykonano 4 rollupy reklamowe o wymiarach 85 cm x 200 cm,

na których zamieszczono zdjęcia wystaw doposażonych w ramach projektu z plakietką informacyjną RPOWP na lata 2007-2013. Ustawiono je w holach wejściowych budynków 4 uniwersyteckich wydziałów na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.

 

    2016

Nasze  wystawy, w tym doposażone podczas realizacji projektu, w 2016 roku obejrzało 18654 osób, z czego 11345 w 334 zorganizowanych grupach młodzieży szkolnej, z której 2043 uczniów uczestniczyło w 92 multimedialnych warsztatach i korzystało z infokiosków oraz zainstalowanego w nich programu edukacyjnego „Ptaki Polski” zakupionych z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W ramach promocji projektu Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy uczestniczyło w terminie 12-15 maja 2016 roku w Dniach Otwartych Funduszy Unijnych, podczas których wystawy doposażone z projektu zwiedziło 429 osób. Wydrukowaliśmy 300 sztuk ulotek informujących o Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

oraz w ilości 200 sztuk zakładkę do książek, na odwrocie których umieszczono plakietkę informacyjną RPOWP na lata 2007-2013 i dodatkowo wymieniono ekspozycje i ścieżki edukacyjne zrealizowane z dofinansowaniem Unii Europejskiej.

 Do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego wysłane zostały drogą elektroniczną: „Oferta edukacyjna 2015-2016” oraz „Oferta edukacyjna 2016-2017”, w których wymienione zostały wystawy i ścieżki edukacyjne doposażone z projektu oraz zamieszczono plakietkę informacyjną z krótkim opisem projektu.

Wydrukowano 10000 sztuk (5000 sztuk z jednego projektu i po 1000 sztuk wg 5 innych projektów) dwustronnych ulotek reklamowych formatu DL (99x210 mm),

na rewersie których wymieniono ekspozycje i ścieżki edukacyjne zrealizowane z dofinansowaniem Unii Europejskiej

oraz umieszczono plakietkę informacyjną RPOWP na lata 2007-2013. Ulotki i zakładki wystawiono w holu Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego do dyspozycji zwiedzających.

W holach wejściowych czterech uniwersyteckich wydziałów na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przez cały rok stały 4 rollupy reklamowe o wymiarach 85 cm x 200 cm, na których zamieszczono zdjęcia wystaw doposażonych w ramach projektu z plakietką informacyjną RPOWP na lata 2007-2013.

 

     2017

Wystawy Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy /w tym doposażone podczas realizacji projektu/ w roku 2017 obejrzało 20368 osób, spośród których 1916 uczniów w 101 multimedialnych warsztatach korzystało z infokiosków i zainstalowanego w nich programu edukacyjnego „Ptaki Polski” zakupionych z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. 

W ramach promocji projektu Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy uczestniczyło w terminie 18-20 maja 2017 roku w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, podczas których wystawy doposażone z projektu zwiedziło 718 osób. Wydrukowano też 200 sztuk ulotek formatu DL (99x210 mm) z programem atrakcji (proponowanych na DOFE przez Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze) zrealizowanych z dofinansowaniem z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu WND- PPD.05.01.00-20-024/10.

Do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego wysłane zostały drogą elektroniczną: OFERTA EDUKACYJNA UCP 2016-17 oraz „Oferta edukacyjna 2017-2018”, w których zaprezentowano wystawy i ścieżki edukacyjne doposażone z projektu.

Wydrukowano 6500 sztuk dwustronnych ulotek reklamowych formatu DL /po 1000 sztuk wg 6 projektów, po 250 sztuk do 2 wystaw czasowych, na odwrocie których umieszczono plakietkę informacyjną RPOWP na lata 2007-2013, a także wymieniono ekspozycje i ścieżki edukacyjne zrealizowane w ramach projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Ulotki wyłożono do wykorzystania przez zwiedzających w holu Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego

 

oraz na terenie 3 wystaw czasowych zorganizowanych w 2017 roku w Centrum Handlowym ALFA w terminach: 20 kwietnia – 15 maja, 30 maja – 19 czerwca oraz 15 listopada – 14 grudnia.

 

W holach wejściowych budynków czterech uniwersyteckich wydziałów na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku oraz w holu Wydziału Prawa UwB wystawione były  rollupy reklamowe o wymiarach 85 cm x 200 cm,

na których zamieszczono zdjęcia wystaw z plakietką informacyjną RPOWP na lata 2007-2013 doposażonych w ramach projektu.


2018
Wystawy Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy, w tym doposażone podczas realizacji projektu, w roku 2018 obejrzało 19647 osób, wśród których było 7905 osób zwiedzających indywidualnie oraz 8689 młodzieży szkolnej w 369 grupach, a także 3053 osoby zwiedzające w 151 grupach zorganizowanych przez półkolonie, zimowiska, biura podróży i turystyczne, kluby osiedlowe lub wychowawców podwórkowych, pracownie edukacji kulturalnej, domy pomocy społecznej, Uniwersytet III Wieku i inne instytucje społeczne lub kulturalne. W trakcie 110 multimedialnych warsztatów jakie odbyły się w Centrum 2022 uczniów korzystało z infokiosków i zainstalowanego w nich programu edukacyjnego „Ptaki Polski” zakupionych z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Na startowej stronie internetowej Centrum – www.centrum.uwb.edu.pl -  w plikach do pobrania umieszczono „Ofertę edukacyjną UCP_2018”,  skierowaną do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz innych szkół średnich, a także starszych  grup przedszkolaków województwa podlaskiego, w której zaprezentowano wystawy i ścieżki edukacyjne doposażone z projektu.

Wydrukowano 8200 sztuk dwustronnych ulotek reklamowych formatu DL (po 1000 sztuk do 7 wystaw stałych i po 200 sztuk do 6 wystaw czasowych , na odwrocie których umieszczono plakietkę informacyjną RPOWP na lata 2007-2013, a także wymieniono ekspozycje i ścieżki edukacyjne zrealizowane w ramach projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Ulotki wyłożono w salach wystawowych Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego do wykorzystania przez zwiedzających oraz w holach wejściowych budynków  Instytutów Biologii i Chemii oraz Wydziałów Fizyki oraz Matematyki i Informatyki znajdujących się na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.

W budynkach ośmiu uniwersyteckich wydziałów wystawione zostały  rollupy reklamowe o wymiarach 85 cmx 200 cm, na których zamieszczono zdjęcia wystaw
(z plakietką informacyjną RPOWP na lata 2007-2013) doposażonych w ramach projektu.

2019

Wystawy Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy, w końcowym okresie trwałości projektu, od stycznia do 31 lipca 2019 obejrzało 11855 osób, wśród których było 3610 osób zwiedzających indywidualnie oraz 6858 młodzieży szkolnej w 355 grupach, a także 1387 osób zwiedzających w 71 grupach zorganizowanych przez półkolonie, zimowiska, biura podróży i turystyczne, kluby osiedlowe lub wychowawców podwórkowych, pracownie edukacji kulturalnej, domy pomocy społecznej, Uniwersytet III Wieku i inne instytucje społeczne lub kulturalne. W trakcie 83 multimedialnych warsztatów jakie odbyły się w Centrum 1518 uczniów korzystało z infokiosków i zainstalowanego w nich programu edukacyjnego „Ptaki Polski” zakupionych z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Na startowej stronie internetowej Centrum – www.centrum.uwb.edu.pl -  zamieszczono do pobrania plik „Oferta edukacyjna UCP 2018-19”,  skierowaną do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz innych szkół średnich, a także starszych  grup przedszkolaków województwa podlaskiego, w której zaprezentowano m.in. wystawy i ścieżki edukacyjne doposażone z projektu.

W stojakach reklamowych na terenie Centrum wyłożono 3000 sztuk dwustronnych ulotek reklamowych formatu DL, na odwrocie których umieszczono plakietkę informacyjną RPOWP na lata 2007-2013, a także wymieniono ekspozycje i ścieżki edukacyjne zrealizowane w ramach projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Ulotki w ramach promocji projektu wyłożono też w holach wejściowych budynków  Instytutów Biologii i Chemii oraz Wydziałów Fizyki oraz Matematyki i Informatyki znajdujących się na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.

W budynkach ośmiu uniwersyteckich wydziałów wystawione były  rollupy reklamowe o wymiarach 85 cmx 200 cm, na których zamieszczono zdjęcia wystaw (z plakietką informacyjną RPOWP na lata 2007-2013) doposażonych w ramach projektu.

PASEK DOLNY_tekst