Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB
dr hab. Anna Maria Harbig,prof.UwB 
tel.(85) 745 70 87

ul.Świerkowa 20 B/p.120

e-mail : spnjo-de@uwb.edu.pl


Z-ca Kierownika ds.dydaktyki 
mgr Ewa Wyszczelska 
tel.(85) 745 70 87

ul.Świerkowa 20 B/ p.120
e-mail : ewao@uwb.edu.pl