Wystawy


Kolekcja paleogeńskich stawonogów

W kolekcji znajdują się pajęczaki, skorupiaki i owady z bursztynów bałtyckiego, dominikańskiego i meksykańskiego.
Twórcą kolekcji i jej opiekunem jest dr Janusz Kupryjanowicz. 

Holotypy* kopalnych chrząszczy w kolekcji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy: 

 1. Kuskaella macroptera Fanti et Kupryjanowicz, 2017
  (No UCP UwB 222, 1♂ (holotyp); 1♀ (paratyp); bursztyn bałtycki, eocen)


  (holotyp, No UCP UwB 222, 1♀ (paratyp); bursztyn bałtycki, eocen) Fot. J.Kupryjanowicz

 2. Cacomorphocerus wiszniewskii Fanti et Kupryjanowicz, 2018
  (No UCP UwB 221, 1♂; bursztyn bałtycki, eocen)


  (holotyp, No UCP UwB 221, 1♂; bursztyn bałtycki, eocen) Fot. J.Kupryjanowicz

 3. Cantharis (Cantharis) dougi Kupryjanowicz et Fanti, 2019
  (No UCP UwB 1679, 1♂; bursztyn bałtycki, eocen)


  (holotyp, No UCP UwB 1679, 1♂; bursztyn bałtycki, eocen) Fot. J.Kupryjanowicz.

 4. Malthodes (Libertimalthodes) elytratus Kupryjanowicz et Fanti, 2019
  (No UCP UwB 1684, 1♂; bursztyn bałtycki, eocen)


  (holotyp, No UCP UwB 1684, 1♂; bursztyn bałtycki, eocen) Fot. J.Kupryjanowicz.

 5. Malthodes (Malthodes) nublar Kupryjanowicz et Fanti, 2019
  (No UCP UwB 1683, 1♂; bursztyn bałtycki, eocen)


  (holotyp, No UCP UwB 1683, bursztyn bałtycki, eocen). Fot. J. Kupryjanowicz

 6. Smicrips fudalai Kupryjanowicz, Lyubarsky et Perkovsky, 2019
  (No UCP UwB 285, 1♀, bursztyn ukraiński, eocen)


  (holotyp, No UCP UwB 285, bursztyn ukraiński, eocen). Fot. J. Kupryjanowicz

 7. Fallia paleodominicana Szawaryn et Kupryjanowicz, 2019
  (No UCP UwB 1024, bursztyn dominikański, miocen)


  (holotyp, No UCP UwB 1024, bursztyn dominikański, miocen). Fot. J. Kupryjanowicz

 8. Litargus (Litargosomus) dantiscensis Alekseev, Kupryjanowicz et Bukejs, 2020
  (No. UCP UwB 260, 1♀, bursztyn bałtycki, eocen)


  (holotyp, No UCP UwB 260, bursztyn bałtycki, eocen). Fot. J. Kupryjanowicz)

 9. Europs makarovi Kupryjanowicz, Lyubarsky et Perkovsky, 2020

  (No UCP UwB 1014, 1♂; bursztyn meksykański, miocen)

  (No UCP UwB 1014, 1♂; bursztyn meksykański, miocen)
 10. Kaszubia wanati Legalov, Kupryjanowicz et Perkovsky, 2021
  (nr UCP UwB 263, bursztyn bałtycki, eocen)

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nr UCP UwB 263, bursztyn bałtycki, eocen)

 *Najważniejszy okaz uznany za typowy przez badacza opisującego po raz pierwszy dany gatunek. 

 

Literatura:

 

 1. Fanti F., Kupryjanowicz J. 2017. A new soldier beetle from Eocene Baltic amber. Acta Palaeontologica Polonica62 (4): 785–788.
 2. Fanti, F., Kupryjanowicz J., 2018. Discovery of a new fossil soldier beetle in Eocene Baltic amber, with the establishment of the new tribe Cacomorphocerini. Annales de Paléontologie 104(2): 149-153. https://doi.org/10.1016/j.annpal.2018.02.001
 3. Kupryjanowicz J., Lyubarsky G. Yu., Perkovsky E. E. 2019. New species of family Smicripidae (Coleoptera: Cucujoidea) from Rovno amber. Paleontological Journal, 2019, 53, 2: 165–171.
 4. Kupryjanowicz J., Lyubarsky G.Yu., Perkovsky E.E. 2020. Not so wide face: The first root-eating beetle from genus Europs (Coleoptera: Monotomidae) from Mexican amber. Invert. Zool. Vol. 17. No. P. XX-XX. Doi: 10.15298/invertzool.17.2.XX
 5. Kupryjanowicz J. Fanti, F. 2019. New subgenus and three new species of soldier beetles from the Eocene of Baltic amber. Palaeontologia Electronica 22.2.23A: 1-13. https://doi.org/10.26879/895
 6. Szawaryn K.and Kupryjanowicz J. 2019. Vicariance or dispersal? – The origin of genus Fallia (Coleoptera: Discolomatidae) on Hispaniola. Paläontologische Zeitschrift. 93, 593–598. (https://doi.org/10.1007/s12542-019-00467-w)
 7. Alekseev V. I., Kupryjanowicz J., Kairišs K., Bukejs A. 2020. The first described fossil species of Litargus Erichson (Coleoptera: Mycetophagidae) from Eocene Baltic amber examined with X-ray microtomography, and new records of Crowsonium succinium Abdullah, 1964. Zootaxa 4768 (3): 405–414.
 8. Legalov A. A., Kupryjanowicz J., Perkovsky E. E. 2021. A New Genus of the Tribe Cossonini (Coleoptera: Curculionidae) in Baltic Amber (Poland). Paleontological Journal, 55, 4: 405–409.