Wystawy

 
Kolekcja pingwinów kopalnych

W zbiorach naukowych Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy
znajduje się jedna z największych światowych kolekcji kości pingwinów kopalnych.
Opiekunem kolekcji jest dr hab. Piotr Jadwiszczak, prof. UwB.

Holotypy* pingwinów kopalnych w kolekcji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy:

1. Palaeeudyptes klekowskii  Myrcha, Tatur & del Valle, 1990 (nr IB/P/B-0065)

2. Delphinornis arctowskii Myrcha, Jadwiszczak, Tambussi, Noriega, Gaździcki, Tatur & del Valle, 2002
(nr IB/P/B-0484)

3. Delphinornis gracilis Myrcha, Jadwiszczak, Tambussi, Noriega, Gaździcki, Tatur & del Valle, 2002
(nr IB/P/B-0279a)

4. Marambiornis exilis Myrcha, Jadwiszczak, Tambussi, Noriega, Gaździcki, Tatur & del Valle, 2002
(nr B/P/B-0490)

5. Mesetaornis polaris Myrcha, Jadwiszczak, Tambussi, Noriega, Gaździcki, Tatur & del Valle, 2002
(nr IB/P/B-0278)

 *Wszystkie holotypy są kośćmi stępowo-śródstopowymi (tarsometatarsi). Okazy pochodzą z eoceńskiej formacji La Meseta na Wyspie Seymour (Półwysep Antarktyczny)