Kontakty do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Wydział/Instytut

Numer telefonu

e-mail

Wydział Biologii

85 738 82 71

85 738 82 87

wbch.rekrutacja@uwb.edu.pl

Wydział Chemii

Wydział Ekonomii i Finansów

85 745 77 13

85 745 77 07

k.fiedorow@uwb.edu.pl

a.korotkiewicz@uwb.edu.pl

Instytut Zarządzania

Wydział Filologiczny

85 745 74 60

rekrutwf@uwb.edu.pl

Wydział Fizyki

85 738 81 71

85 738 81 97

p.zaleski@uwb.edu.pl

t.karpiuk@uwb.edu.pl

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

85 745 74 86

whsrek@uwb.edu.pl

Wydział Matematyki

85 738 83 02

rekrut@math.uwb.edu.pl

Instytut Informatyki

Wydział Nauk o Edukacji

85 745 75 22

noe.rekrutacja@uwb.edu.pl

Wydział Prawa

85 745 72 01

85 745 72 02

wp-rekrutacja@uwb.edu.pl

Instytut Filozofii

85 745 71 01

85 745 74 86

if@uwb.edu.pl

whsrek@uwb.edu.pl

Instytut Socjologii

85 745 74 39

85 745 74 86

j.lajewska@uwb.edu.pl

whsrek@uwb.edu.pl

Instytut Studiów Kulturowych

85 745 72 86

85 745 74 60

e.czykwin@uwb.edu.pl

rekrutwf@uwb.edu.pl

Filia w Wilnie

85 276 67 39

003705 276 67 39

dziekanatwilno@uwb.edu.pl