Biuro Karier
Aktualności

Konkurs 25 under 25

Czym jest „25 under 25”?
“25 under 25” jest unikalną inicjatywą w skali globalnej, którą zapoczątkowało warszawskie biuro McKinsey & Company wraz z miesięcznikiem Forbes w 2018 roku. Konkurs przeznaczony jest dla nieprzeciętnych osób poniżej 25 roku życia, które w przyszłości mają szansę wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa: przedsiębiorców, startupowców, aktywistów społecznych, działaczy na rzecz klimatu, naukowców i twórców nowych technologii. Co roku ich listę publikujemy w magazynie “Forbes”.


Jakie są nagrody w konkursie?
Lista i sylwetki 25 finalistów zostaną opublikowane na łamach wydania magazynu „Forbes”. Finalistów czeka też uroczysta gala. Dodatkowo 5 laureatów otrzyma stypendium w wysokości 10 tysięcy złotych oraz wsparcie wyjątkowego mentora przez rok od zakończenia konkursu. Nagrodzone osoby pod opieką mentorów będą mogły czerpać z ich doświadczenia i wspólnie budować swoją ścieżkę kariery. Udział w konkursie to szansa na poznanie wartościowych ludzi, zbudowanie sieci kontaktów oraz dalszy rozwój i realizację własnych inicjatyw. Patrząc na finalistów poprzednich edycji, widzimy jak wielu z nich z sukcesem rozwija swoje projekty, zmieniając biznes w Polsce. Część z nich znalazło się w innych prestiżowych rankingach biznesowych, powracając także na łamy „Forbesa”


Jakie są kategorie konkursowe?
W ramach inicjatywy mamy 5 kategorii konkursowych:

 • Biznes
  Idealny kandydat lub kandydatka w kategorii „Biznes”, to osoba, która odznacza się osiągnięciami w obszarze szeroko pojętego biznesu, zarządzania lub wsparcia przedsiębiorczości. Kandydat może prowadzić własne przedsiębiorstwo, ale również dynamicznie działać w innych przedsiębiorstwach i organizacjach. Może być zarządzającym organizacją lub ekspertem w konkretnej dziedzinie biznesu, np. w marketingu internetowym czy finansach. Może być również zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości, zarówno w ramach promocji i edukacji, jak również jako inwestor.
 • Nowe Technologie
  Idealny kandydat lub kandydatka w kategorii „Nowe technologie” to osoba, która działa w obszarze tworzenia lub wspierania nowych technologii. Aktywnie promuje innowacje,
  2 popularyzuje wiedzę o nowych technologiach i wspiera rozwój umiejętności technologicznych wśród młodych ludzi. Idealny kandydat w tej kategorii pasjonuje się nowymi technologiami,
  jest częścią zespołu pracującego nad technologicznym start-up’em lub tworzy aplikację wykorzystującą innowacyjne rozwiązania w wybranej sferze życia.
 • Nauka
  Idealny kandydat lub kandydatka w kategorii „Nauka” to osoba, która angażuje się w działania akademickie i naukowe. Organizuje i moderuje dyskusje wokół ważnych tematów społecznych,
  gospodarczych oraz zdrowotnych. Skupia się na budowaniu dorobku naukowego lub artystycznego oraz aktywnie współtworzy społeczność akademicką. Na co dzień popularyzuje zagadnienia naukowe, wspiera działania na rzecz poprawy poziomu edukacji oraz inicjuje współpracę między uczelnią a biznesem. Idealny kandydat lub kandydatka w tej kategorii to
  osoba, która reprezentuje uczelnię na konferencjach, organizuje wydarzenia na uniwersytetach oraz przekazuje wiedzę innym.
 • Działalność społeczna
  Idealny kandydat lub kandydatka w kategorii „Działalność społeczna” to osoba, która zmienia otaczającą ją rzeczywistość oraz inspiruje innych do wspierania dobroczynności. Wyróżnia ją
  bezinteresowność, ambicja oraz nastawienie na działanie. Bliskie są jej problemy społeczne i podejmuje inicjatywy prowadzące do wspierania różnorodności w biznesie i wprowadzania
  kultury równego traktowania oraz wyrównywania szans w środowisku, w którym działa: w pracy, na uczelni, w czasie wolnym. Może działać charytatywnie jako wolontariusz, być
  założycielem fundacji, pracować na rzecz innych w sposób niesformalizowany lub wspierać społeczność w inny sposób.
 • Zrównoważony rozwój i klimat
  Idealny kandydat lub kandydatka w kategorii „Zrównoważony rozwój i klimat” to osoba aktywnie wspierająca inicjatywy środowiskowe i działania mające na celu szerzenie
  świadomości ekologicznej, tworząca i realizująca strategie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności firm, rozwijająca technologie i innowacyjne projekty w obszarze ochrony
  klimatu. Kandydat w tej kategorii angażuje się w kampanie społeczne, inspiruje innych do działania w obszarze zrównoważonego rozwoju lub prowadzi badania naukowe w zakresie
  ochrony klimatu.


Jak można aplikować?
Do konkursu zapraszamy wszystkie pełnoletnie, urodzone w 1996 roku lub później, które płynnie posługują się językiem polskim i aktywnie działają w obszarze jednej kategorii konkursowych. Aplikować można do 16 stycznia 2022 r. na stronie www.25under25.pl