Biuro Karier
Aktualności

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Obronione prace na konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych należy zgłaszać do dnia 15 października 2021 (liczy się data wpływu pracy do MSZ).

Prace powinny być obronione w roku ich przedstawienia i dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych. Zakres problematyki prac:

 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
 • prawa człowieka;
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;
 • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Nagrody dla zwycięzców:

 • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 12 197,76 zł oraz staż w wybranej komórce organizacyjnej MSZ lub w placówce zagranicznej Ministerstwa,
 • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 8 127,84 zł,
 • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4 063,92 zł,
 • wyróżnienie.


Serdecznie zapraszamy absolwentów oraz uczelnie do zgłaszania najlepszych prac magisterskich!

Więcej informacji: LNK