Biuro Karier
Aktualności

 

KONKURSY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ministerstwo Finansów po raz siódmy organizuje konkurs Podatkowi Liderzy.

Jego celem jest akceleracja (wsparcie/rozwój/przyspieszenie) kariery zawodowej poprzez edukację studentów i absolwentów uczelni wyższych, kierunków z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych, skierowana na tematy aktualnych problemów polskiego prawa podatkowego i roli Ministerstwa Finansów w kreowaniu rozwiązań. Konkursu wspiera również rekrutację absolwentów i pozyskiwanie ich do pracy w MF.

Do wygrania 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów

Jak wziąć udział w konkursie?

Należy przygotować pracę konkursową na temat „Partnerstwo biznesu z fiskusem"

Wymagane dokumenty:

 • Praca konkursowa (maks. 2 strony A4, czcionka 12)
 • Karta zgłoszenia (podpisana własnoręcznie)
 • CV (wzór do pobrania poniżej)
 • Zaświadczenie o statusie studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów

Termin nadsyłania prac mija z dniem 24 maja 2020 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: praktyki@mf.gov.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prezydent Miasta Gliwice zapraza do udziału w kolejnej XV edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą
miasta Gliwice
Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest obronienie pracy w latach 2017‒2020. Przyjmowane są prace licencjackie, magisterskie i doktorskie absolwentów wszystkich kierunków studiów. Temat rozprawy musi być związany tematycznie z Gliwicami. Rozpatrywane będą tylko opracowania, które nie były zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu.
Prace dyplomowe mogą przesyłać władze uczelni lub wydziału, które mają prawo nadawania tytułu zawodowego licencjata albo magistra lub stopnia naukowego doktora. Absolwenci studiów także mogą zgłaszać swoje rozprawy – do wniosku trzeba wówczas załączyć rekomendację władz uczelni, wydziału albo placówki badawczej.

Termin zgłaszania praca mija z dniem 15 października.

Szczegóły konkurus na stronie internetowej https://gliwice.eu/miasto/konkurs-na-najlepsza-prace-dotyczaca-gliwic.

Pliki: Regulamin konkursu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Instytut Metropolitalny zaprasza do udziału w IV edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe o temetyce miejskiej i metropolitalnej


Konkurs skierowany do wszystkich studentów, których zainteresowania oscylują wokół dużych miast i metropolii. 

Prace konkursowe przyjmujemy w dwóch kategoriach:
– licencjacka/inżynierska;
– magisterska.

W bieżącej edycji konkursu będą przyjmowane prace obejmujące następujące zagadnienia: ustrój samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego,

– ustrój samorządu terytorialnego w tym metropolitalnego,
– kształtowanie ładu przestrzennego,
– mieszkalnictwo,
– rewitalizacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych,
– rozwój infrastruktury transportowej, miejskiej oraz organizacja transportu zbiorowego,
– ochrona klimatu, środowiska i przyrody,
– demokracja miejska i partycypacja społeczna,
– turystyka miejska i zagospodarowanie turystyczne,
– organizacja edukacji przez samorządy,
– ekonomika miast i zarządzanie obszarami miejskimi,
– polityka społeczna miast.

W konkursie mogą brać udział wszystkie pracę obronione w ciągu 3 ostatnich lat.

Wszystkie szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://im.edu.pl/konkurs

Prace należy wysyłać na adres: konkurs@im.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2020 roku!

Do pracy zgłoszonej na konkurs musi zostać dołączony formularz zgłoszeniowy (pobierz PDF).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego


Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie.

Więcej informacji na stronie IV edycji : https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/vi-edycja-2020

Termin nadsyałania prac mija 30 czerwca 2020 r.

Prace, w formie elektronicznej, należy przesyłać drogą mailową, na adres: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych. Zgoda wydawcy może być przesłana w formie e-maila.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie – Otwarte Drzwi

Prezez ZUS profesor Gertruda Uścińska zaprasza studentów do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorackie.

Dlaczego konkurs naukowy?

Istotą konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych sprawami osób niepełnosprawnych. Fundusz stawia na promocję nagrodzonych prac. Po zakończonej edycji konkursu wydawane są publikacje z opracowaniem nagrodzonych prac. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych, zaś pierwsze miejsce w kategorii prac magisterskich nagradzane jest kwotą 5 tysięcy złotych. Drugie i trzecie miejsce to nagrody w wysokości kolejno: trzy oraz dwa tysiące złotych.


Więcej informacji o konkursie na stronie funduszu: Kliknij


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski

Ogłasza konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronione w roku akademickim 2018/2019.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie:
promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki
tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu
oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury
ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz
innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach

PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE
I miejsce - 10 tys. zł brutto I miejsce - 6 tys. zł brutto
II miejsce – 5 tys. zł brutto II miejsce – 3 tys. zł brutto
III miejsce – 3 tys. zł brutto III miejsce – 2 tys. zł brutto

 

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2018/2019

>>>
Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl.

Termin zgłaszania prac upływa 10 marca 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy)

Szczegóły na stronie internetowej: www.bydgoszcz.pl (zakładka miasto/wyróżnienia i nagrody)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2018/2019

 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.

Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki;
 • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej prac doktorskiej.
  Nagrody za najlepsze prace magisterskie Nagrody za najlepsze prace doktorskie
  I miejsce – nagroda 5 000 zł I miejsce – nagroda 10 000 zł
  II miejsce – nagroda 3 000 zł II miejsce – nagroda 7 000 zł
  III miejsce – nagroda 2 000 zł III miejsce – nagroda 5 000 zł
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2018/2019, które uzyskały pozytywną ocenę (prace powinny być obronione nie później niż do 31 grudnia 2019 r.). Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac, uczelnie lub promotorzy prac, za zgodą autora.

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną pracę doktorską.

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 31 stycznia 2020 r.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i jego przebiegu.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkursy@stat.gov.pl

Więcej informacji na stronie konkursu: Kliknij

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XXV Edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego 

 

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza jubileuszową XXV edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:
- historia i teoria literatury
- wiedza o współczesnej kulturze
- Varsaviana
- historia najnowsza
- społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy - aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, obronione w roku 2019, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.

Termin nadsyłania prac do dnia 15 lutego 2020 roku na adres 
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
Ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
00-325 Warszawa

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą się stronie internetowej: www.otwarta.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs CSR Masters - finansowe wsparcie studenckich projektów


Specjalny konkurs dla PROJEKTÓW STUDENCKICH- CSR MASTERS. 

CSR MASTERS to inicjatywa polegająca na tworzeniu projektów:
- społecznych 
- kulturowych
- edukacyjnych

Studenci mają okazję UZYSKAĆ WSPARCIE 5000 ZŁ na wprowadzenie ich w życie oraz ich rozwój.

Wiemy jak wiele wymaga tworzenie projektów studenckich. Jednym z największych wy-zwań przy ich jest finansowanie. Dlatego mamy dla Was idealną okazję do zdobycia pieniędzy na ich realizację. W konkursie CSR Masters możecie wygrać 5000 zł na rozwój lub realizację swoich pomysłów. 
Wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie: www.csrmasters.pl 

ZESPÓŁ ENACTUS POLAND www.enactus.pl

Wypełnij formularz na stronie: www.csrmasters.pl 

Czas na zgłoszenie w konkursie mija 9.02.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca

 

1 listopada 2019 roku ruszył nabór zgłoszeń do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

W dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu, nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 7 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020.

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać od 1 listopada 2019 r. do 25 stycznia 2020 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, warunki aplikacji, regulamin: znajdują się na stronie: https://tu.kielce.pl/x-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ministerstwo Infrastruktury 

Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

 

 

 

Zaprasza studentów i doktorantów do wzięcia udziału w konkursie o nazwie "CPK Innowacje"

Przedmiotem konkursu są projekty zawierające pomysły na działania lub rozwiązania potencjalnie możliwe do zastosowania przy realizacji Centralnego Portu Kominikacyjnego, mieszczące się w następujących kategoroach:

 • Inteligentne systemy transportowe 
 • Smart City
 • Multimodalność 
 • Innowacje środowiskowe
 • Innowacje społeczne 

Konkurs ma na celu zapoznanie studentów i doktorantów ze szczegółami inwestycji CPK oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszych, innowacyjnych pomysłów. W każdej kategorii przewidziano nagrodę w wysokości 3 000 zł.

Z uwagi na wielowymiarowość inwestycji, a także jej ogólnokrajowy zasięg zaproszeni do udziału w konkursie są studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 listopada 2019 r. 

Szczegóły dotyczące konkursu, warunki aplikacji, regulamin: znajdują się na stronie: https://cpkinnowacje.pl/ 

 

 Plik: REGULAMIN KONKURSU „CPK Innowacje”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Studia z Przyszłością”

 Ruszyła nowa V edycja Konkursu!

 

Trwa nabór wniosków do Programu Akredytacji „Studia z Przyszłością” (2019/2020). Jak przyciągnąć kandydatów na studia? Jak wyróżnić kierunek na rynku edukacyjnym? Jak podkreślić, że studia odpowiadają na potrzeby pracodawców? Zgłoś kierunek / specjalność do naszego Konkursu!

Aplikacje należy przesyłać do dnia 13 grudnia 2019 r.

Konkurs "Studia z Przyszłością" służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki / specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku prac

 

Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin: znajdują się na stronie: http://www.studiazprzyszloscia.pl/kontakt 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------