Biuro Karier
Aktualności

KONTAKT


Dział Spraw Studenckich
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
fax.: +48 85 745 70 10
e-mail: studenci@uwb.edu.pl

Kierownik
mgr Iwona Dzbeńska
pokój: 19
tel.: 85 745 72 11
e-mail: i.dzbenska@uwb.edu.pl

 


Sekcja Organizacji Studenckich i Toku Studiów
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok
pokój: 16, 16A

mgr Patrycja Połocka
pokój: 16A
tel.: 85 745 70 52
e-mail: p.polocka@uwb.edu.pl

mgr Paulina Moroz
pokój: 16
tel.: 85 745 71 11
e-mail: p.drazba@uwb.edu.pl

mgr Patrycja Gardocka
pokój: 16
tel.: 85 745 71 11
e-mail: p.gardocka@uwb.edu.pl

mgr Jacek Witkowski
pokój: 16
tel.: 85 745 70 76
e-mail: jacekw@uwb.edu.pl

 


Sekcja - Biuro Karier
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok
e-mail: ac-bk@uwb.edu.pl
pokoje: 15, 15A

Kierownik
mgr Marcelina Wojno
pokój: 15A
tel. 85 745 70 79
e-mail: m.wojno@uwb.edu.pl

mgr Dominika Prokopczyk
pokój: 15
tel. 85 745 70 79
e-mail: d.prokopczyk@uwb.edu.pl 

dr Szymon C. Czupryński
e:mail: ac-bk@uwb.edu.pl
pokój: 15
tel. 85 745 70 79
e-mail: s.czuprynski@uwb.edu.pl 


Sekcja – Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok
e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
pokój: 17

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
dr Patrycja Goryń
e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
e-mail: dostepny@uwb.edu.pl
pokój: 17
tel.: 85 745 78 89
tel kom.: 780 203 071

e-mail: p.goryn@uwb.edu.pl

mgr Patrycja Saniewska
e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
pokój: 17
tel.: 85 745 78 89
e-mail: p.saniewska@uwb.edu.pl

Barbara Stawowska
e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
pokój: 16
tel.: 85 745 70 15
e-mail: b.stawowska@uwb.edu.pl