Koordynatorzy SPNJO na poszczególnych wydziałach/kierunkach 

                                        2022/2023

 

Koordynatorzy na poszczególnych wydziałach/kierunkach 2022/23   stan na    31.10.2022

Mgr Julia Żylińska                                   

 

Filologia francuska 1 st.

Kulturoznawstwo 1 i 2 st.

 

Mgr Ewa Wyszczelska

 

Administracja 1 i 2 st. stacj/niestacj.

 

Mgr Joanna Waluk                                   

 

Bezpieczeństwo i Prawo 1 i 2 stopień niestacjonarne

Studia Wschodnie  1 st.

Filozofia i Etyka 1 i 2 st.

 

Mgr Anna Kuzia                                       

Biologia 1 st.

Ekobiznes  1 st.

Mikrobiologia 1 st.

Prawo niest.

 

Mgr Agnieszka Markowska                     

 

Chemia 1 i 2 st.

Chemia Kryminal. i Sąd. 2 st.

Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska  1 st.

 

Mgr Małgorzata Januszko                

 

Ekonomia 1 st. stacj/niestacj.

Ekonomia 2 st. niestacjonarne

 

Mgr Adam Kubas                                 

 

Ekonomiczno-Prawny 1 st.

 

Mgr Agnieszka Górska                               

 

Informatyka  1 i 2 st.

Fizyka  1 i 2 st.

 

Mgr Bożena Miśkiewicz                             

 

Kryminologia 1 i 2 st. stacj i  niest

Bezpieczeństwo i Prawo 1 i 2 stopień stacjonarne

 

Mgr Anna Hlebowicz-Kozioł

 

Matematyka  1 i 2 st.

Zarządzanie stacjonarne 1 i 2 st.

 

Dr Emilia Zajkowska                                       

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 i 2 st

 

Mgr Barbara Rudziak

PiW Metodyka wczesn. nauczania j. angielskiego

 

Mgr Wiesława Gierłachowska-Bałdyga   

 

Pedagogika  opiekuńczo- wychowawcza

Resocjalizacja

Pedagogika - warsztat językowy na 2  roku 2 st.

Pedagogika PiW 5 letnie

 

Mgr Marzena Lubaszewska                     

 

Praca Socjalna  stacj. niest. 1 i 2 st.

Pedagogika Resocjalizacyjna stacj. niest. 1 st.

 

Mgr Paulina Nalewajko

Pedagogika OW  

Zarządzanie niestacjonarne 1 i 2 st.

 

Mgr Małgorzata Penza-Szachowicz         

Prawo stacj.

Prawo i podatki w biznesie

Doradztwo podatkowe i administracja skarb.

Pedagogika  Specjalna 1 st.

PiW Metod. nauczania j. obcego w kl. I- III

 

Mgr Iwona Kubas                                     

Socjologia 1 i 2 st.

Kognitywistyka i Komunikacja 1 st.

 

Dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich

 

Socjologia 3 st.

 

Dr Halina Bieluk                                        

 

Stosunki międzynarodowe 1 i 2 st.

Historia 1 i 2 st.

 

Mgr Paulina Pawłowska-Stec                         

Ekonomia 2 st stacjonarne

Ekonomia 3 st.