Koordynatorzy SPNJO na poszczególnych wydziałach/kierunkach 

                                2020/2021

Dr Halina Bieluk                                        

Stosunki międzynarodowe

Historia

Mgr Iwona Kubas                                     

Socjologia

Kongnitywistyka i Komunikacja

Mgr Agnieszka Markowska                     

Chemia

Chemia Kryminalistyczna i Sądowa

Mgr Anna Kuzia                                       

Biologia

Ochrona Środowiska

Mgr Wiesława Gierłachowska-Bałdyga   

Pedagogika  PiW jednolite mgr

Pedagogika  2 stopnia stacj. I niestacj.

Pedagogika 3 st.

Mgr Małgorzata Penza-Szachowicz         

Prawo stacj/niestacj

Matematyka

Mgr Bożena Miśkiewicz                             

Kryminologia

Ewa Wyszczelska

Administracja

Mgr Julia Żylińska                                   

Filologia francuska

Kulturoznawstwo

Mgr Joanna Waluk                                   

Bezpieczeństwo Narodowe

Studia Wschodnie

Filozofia i Etyka

Mgr Agnieszka Górska                               

Informatyka

Fizyka

Mgr Marzena Lubaszewska                     

Pedagogika I stopnia
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza I st
Pedagogika resocjalizacyjna I st
Praca Socjalna I i II st

 

Dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich

Socjologia 3 st.

Mgr Barbara Rudziak

Ekobiznes 

Pedagogika Specjalna

Mgr Małgorzata Januszko                

Ekonomia stacj/niestacj.

Mgr Adam Kubas                                 

Ekonomiczno-Prawny

Logistyka

Mgr Paulina Pawłowska-Stec                         

Zarządzanie

Ekonomia 3 st.

Dr Emilia Zajkowska                                       

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Informatyka i Ekonometria