Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Program kształcenia

 

Uchwała nr 2427 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


Wykładowcy

Rok akademicki 2019/2020

Wykładowcy w roku akademickim 2019/2020

Nauki biologiczne

Journal Club (j. angielski specjalistyczny)

prof. dr hab. M. Konarzewski 

Wybrane metody pomiarowe i statystyczne w naukach ścisłych i przyrodniczych

prof. dr hab. M. Ratkiewicz

dr hab. A. Tylicki, prof. UwB

dr hab. P. Brzęk

dr hab. P. Jadwiszczak 

Przedmiot podstawowy

dr hab. M. Sielezniew, prof. UwB

dr hab. A. Borkowska

dr hab. K. Jadwiszczak 

Seminarium doktoranckie

prof. dr hab. M. Ratkiewicz

dr hab. A. Tylicki, prof. UwB

dr hab. Z. Łotowski

Nauki chemiczne

Journal Club (j. angielski specjalistyczny)

dr hab. I. Jastrzębska, prof. UwB

Wybrane metody pomiarowe i statystyczne w naukach ścisłych i przyrodniczych

dr hab. A. Dubis, prof. UwB

dr hab. A. Ratkiewicz

dr hab. P. Wałejko

Przedmiot podstawowy

dr hab. S. Witkowski, prof. UwB

Seminarium doktoranckie

prof. Mathias Destarac 

dr hab. E. Gorodkiewicz, prof. UwB 

dr hab. A. Wilczewska, prof. UwB

dr hab. A. Wojtkielewicz, prof. UwB

dr hab. K. Brzeziński 

dr hab. A. Ratkiewicz 

Nauki fizyczne

Journal Club (j. angielski specjalistyczny)

prof. dr hab. M. Spaliński

Wybrane metody pomiarowe i statystyczne w naukach ścisłych i przyrodniczych/ Wybrane metody matematyczne w naukach ścisłych i przyrodniczych

dr hab. M. S. Uba, prof. UwB 

dr hab. L. Uba, prof. UwB

Przedmiot podstawowy

dr hab. M. S. Uba, prof. UwB 

Seminarium doktoranckie

dr hab. A. Stupakevich, prof. UwB

dr hab. K. Rećko 

Przedmioty wspólne dla trzech dyscyplin

Zajęcia specjalistyczne

dr hab. M. Naumowicz, prof. UwB

Dydaktyka szkoły wyższej

 dr hab. A. Wilczewska, prof. UwB 

Formy finansowania nauk ścisłych  i przyrodniczych

Przygotowanie plakatu i sztuka prezentacji

Przedmioty wspólne dla trzech Szkół Doktorskich

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

prof. dr hab. J. Sieńczyło-Chlabicz 

Komunikowanie w dyskursie naukowym

dr hab. E. Awramiuk, prof. UwB 

Komunikacja międzykulturowa

dr hab. M. Bieńkowska, prof. UwB  

Zarządzanie czasem

dr Mariusz Citkowski

 

 


Promotorzy 

Potencjalni Promotorzy Rozpraw Doktorskich na rok akademicki 2020/2021


Dokumenty do pobrania:

Wniosek doktoranta o powołanie promotora

Zgoda i oświadczenie promotora

Zakres zadań powierzonych promotorowi pomocniczemu


Praktyki

Praktyki zawodowe realizowane są w formie osobistego prowadzenia zajęć przez doktoranta przydzielonych mu (lub wskazanych) przez promotora lub Dyrektora Szkoły w dyscyplinie, w której doktorant prowadzi badania. W uzasadnionych przypadkach praktyka może polegać na uczestniczeniu doktoranta w zajęciach prowadzonych przez innego nauczyciela akademickiego. Wymiar godzinowy praktyk to co najmniej 15 godzin, ale nie więcej niż 60 godzin dydaktycznych rocznie począwszy od roku drugiego.