Struktura
Współpraca międzynarodowa"Kuźnie Kompetencji studentów Uniwersytetu w Białymstoku".

Trzy ogólnouczelniane projekty rozwojowe Uniwersytetu w Białymstoku uzyskały dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju na działania służące podnoszeniu kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Na projekty, pod wspólnym tytułem "Kuźnie Kompetencji studentów Uniwersytetu w Białymstoku", składaj się trzy projekty:

- „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno- Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku”, który w okresie realizacji 01.08.2017r.- 31.07.2020r. uzyskał łączne dofinansowanie w wysokości 2 162 171,22 zł;

- „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno- Socjologicznego, Filologicznego oraz Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku”, który w okresie realizacji 01.08.2017r.- 31.07.2020r. uzyskał łączne dofinansowanie w wysokości 1 489 174,11 zł;

- „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku”, który w okresie realizacji 01.08.2017r.- 31.07.2020r. uzyskał łączne dofinansowanie w wysokości 2 450 577,69 zł.

Uniwersytet uzyskał w sumie 6 101 923,02 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Za te pieniądze Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z przedsiębiorcami, może zaproponować studentom kilka form wsparcia, dzięki którym podniosą oni swoje kompetencje, np.:

- wysokiej klasy certyfikowane szkoleniach i warsztaty,
- realizacja prac projektowych pod okiem pracodawców,
- warsztaty z kompetencji miękkich, takich jak efektywna komunikacja z elementami negocjacji, radzenie sobie ze stresem, praca w zespole czy zarządzanie innowacjami.

Realizowane działania mają być ściśle dopasowane do kierunków studiów, jak i do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, którzy mogą w przyszłości zatrudniać absolwentów. Studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania będą mogli wziąć udział w szkoleniu i egzaminie PMI, co pozwoli im zdobyć rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający profesjonalizm w zarządzaniu projektami. Studenci biologii, chemii, matematyki i informatyki będą mogli uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym metrologii, czyli sposobów dokonywania pomiarów i nadzorowania wyposażenia pomiarowego w laboratoriach. Filolodzy mogą liczyć na certyfikowane szkolenia w zakresie tłumaczeń konsekutywnych, a studenci pedagogiki poznają m.in. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wykorzystywaną do wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.

Do konkursu NCBR wpłynęło 430 wniosków z uczelni z całego kraju, z czego dofinansowanie uzyskało 137 projektów.
 

  • Projekt jest skierowany do studentów (I edycja 2017/18, II edycja 2018/19 i III edycja 2019/2020): 
    III roku I stopnia
    oraz II roku II stopnia
    oraz ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich.

 


Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu

http://www.kuznia.uwb.edu.pl/