Współpraca międzynarodowa

Lwów

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2022 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Ekonomii i Finansów, Instytut Zarządzania (dostępna 1 mobilność przyjazdowa w celu prowadzenia zajęć, z Kijowa do Białegostoku)

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Erasmus+ Institutional Coordinator, e-mail: erasmus.coordinator@lnu.edu.ua