Wystawy

Minerały i skały

Ekspozycja kolekcji minerałów z grupy krzemionki, węglanów, siarczanów, rud żelaza oraz skał magmowych, metamorficznych i osadowych zakupionych w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.
W maju 2022 roku wystawa została wzbogacona o gablotę "Meteoryty i tektyty" przentującą eksponaty podarowane przez Państwa Irenę i Jana Data.
Część eksponatów została zakupiona ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Podlaskiego na lata 2007-2013.