Współpraca międzynarodowa

Mińsk

Białoruski Uniwersytet Państwowy 

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych