Wystawy

"Unikatową propozycją artystyczną jest dzieło Henryka Rogozińskiego, który wykonuje gumy z fotografii czarno-białej, swoiście interpretowanej. Zwraca uwagę fakt, że renesans techniki gumowej nastąpił u schyłku wieku XX. To prawdziwy fenomen w dobie panowania komputera, bo właśnie technika cyfrowa pozwala wyprodukować i powielić obraz przypominający do złudzenia technikę gumy arabskiej..."  napisał Paweł Pierściński w Almanachu Fotograficznym "Mistrzowie polskiego pejzażu"