Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Montreal

Uniwersytet Quebec w Montrealu

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Biologii

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: www.international.uqam.ca