Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Studenci Uniwersytetu w Białymstoku, doktoranci oraz pracownicy naukowi mają możliwość skorzystania z programów stypendialnych oraz projektowych realizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

 


Dostępne obecnie programy dla studentów (podkreślone – obecnie trwa nabór):

- Program wymiany osobowej studentów w ramach współpracy bilateralnej (2020/2021)
Link do opisu programu


Dostępne obecnie programy dla naukowców oraz doktorantów (podkreślone – obecnie trwa nabór):

- Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej (2020/2021)
Link do opisu programu

- Wymiana bilateralna naukowców (2020/2021 - wspólne badania - Francja lub Niemcy) - rejestracja poprzez system informatyczny NAWA
Link do rejestracji

Link do opisu programu

- Program im. Iwanowskiej (tylko doktoranci – badania naukowe lub zajęcia dydaktyczne za granicą realizowane w okresie między 6 a 12 miesiącami)
Link do opisu programu

- Program im. Bekkera (naukowcy oraz nauczyciele akademiccy – staże podoktorskie i badania naukowe w zagranicznych instytucjach)
Link do opisu programu

- Program Lektorzy (Filologia Polska)
Link do opisu programu


Dostępne programy projektowe (podkreślone – obecnie trwa nabór):

- Promocja języka polskiego
Link do opisu programu

- Program PROM
Link do opisu programu

- Promocja Zagraniczna
Link do opisu programu

- Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
Link do opisu programu

- KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Link do opisu programu

- PROFESURA - Zatrudnienie zagranicznych profesorów do badań naukowych
Link do opisu programu

- STER - Internacjonalizacja Szkół Doktorskich
Link do opisu programu


Harmonogram naborów do wszystkich programów


 Rejestracja do programów odbywa się poprzez system teleinformatyczny NAWY pod tym adresem.
Wymagane jest założenie konta.


Wsparcia w naborze do programów udziela:
Maksymilian Fiedoruk, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Świerkowa 20B, pok. 11 m.fiedoruk@uwb.edu.pl, tel. 85 745 70 19