Wystawy

6 maja 2019 r. o godz. 13.00 w Instytucie Biologii UwB odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy pokonkursowej „Nasze Fascynacje 2019”. Autorami fotografii są członkowie Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. 

Organizatorami wystawy są Okręg Mazowiecki Związku Polskich Fotografów Przyrody i Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy.


Wystawa „Nasze Fascynacje 2019”.

Od 6 maja do 30 września 2019 r.

Instytut Biologii UwB, ul. Ciołkowskiego 1J