Trzecią debatę zatytułowaliśmy
„Niepewność w gospodarce”

Czego pewien dzisiaj może być człowiek prowadzący firmę w Polsce? Recesja to czy kryzys gospodarczy? Kogo pandemia dotknęła najmocniej? Jak zmieniają się praktyki i nawyki konsumpcyjnie? Jak home office wpływa na rynek pracy? Kto zapłaci największy rachunek po pandemii? Czy będziemy mieli jeszcze więcej młodych NEETsów (czyli osób, które nie pracują, nie uczą się, nie szkolą się)? Jak zmniejszą się zarobki koronageneracji? To pytania, jakie stawiamy naszym gościom podczas kolejnej „Debaty w koronie” Uniwersytetu w Białymstoku.

Tym razem nasi eksperci zasiedli przy stole… „pandemicznym”… w dystansie. Ale do stawianych pytań podchodzą bez dystansu - merytorycznie.

Nasze zaproszenie przyjęli:

  1. Prof. Robert Ciborowski – ekonomista, rektor UwB, bada współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego,
  2. Dr Łukasz Kiszkiel – w Instytucie Socjologii UwB zajmuje się socjologią ekonomiczną, autor książki Społeczne piętno luksusu. Rywalizacja o pozycję w hierarchii społecznej,
  3. Dr Bartosz Kuźniarz – interesuje się współczesną teorią społeczną oraz zjawiskami z pogranicza filozofii, socjologii, ekonomii i teologii. Autor książek: Pieniądz i system. O diable w gospodarce oraz Goodbye Mr. Posmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy (Instytut Filozofii UwB),
  4. Paweł Nieradka – przedsiębiorca, prowadzący rodzinne firmy, które poczuły pandemię (Cukiernia Kinga oraz Polska Grupa Handlowa). Debaty prowadzi Dorota Sawicka.

„Debaty w koronie” powstają we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku (dr Katarzyna Sztop-Rutkowska oraz dr Maciej Białous). Przysłuchując się stawianym tezom, swój ogląd pandemicznej rzeczywistości „wyrysowała” Dorota Kostowska.

Realizacja: Dział Promocji UwB (Piotr Duniewski), Uniwersyteckie Centrum Kultury (Michał Chrzanowski), Instytut Socjologii. Dziękujemy za wsparcie zdjęciowe Marcie Mańkowskiej i Michałowi J. Dąbrowskiemu.