Nowości w ofercie edukacyjnej w roku akademickim 2021/2022

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Filologia polska nauczycielska

Filologia obca nauczycielska

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Prawo i podatki w biznesie

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa