25 lat Uniwersytetu w Białymstoku. Świętowaliśmy koncertowo!

Uhonorowanie Ambasadorów Uniwersytetu w Białymstoku, muzyczny występ wspaniałej artystki i absolwentki UwB Karoliny Cichej, garść wspomnień i współczesnych dokonań oraz piękne życzenia. Taki był koncert z okazji XXV-lecia największej podlaskiej uczelni, który odbył się 30 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej. - 25 lat to może nie jest wiek imponujący, ale któż nie chciałby mieć 25 lat – mówił rektor UwB prof. Robert Ciborowski.

Uroczystość w OiFP zgromadziła setki gości i przyjaciół UwB. W jubileuszowym koncercie wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, podlascy posłowie i samorządowcy, przedstawiciele świata mediów, kultury i nauki, w tym rektorzy uniwersytetów pod przewodnictwem prof. Bogumiły Kaniewskiej, którzy obradują w Białymstoku w ramach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Na widowni zasiedli też studenci, doktoranci i pracownicy największej podlaskiej uczelni.

Powód do świętowania był ważny i doniosły: 25 lat Uniwersytetu w Białymstoku!

- 25 lat kojarzy się przede wszystkim z młodością, ale z młodością kojarzy się także uniwersytet. Powody są dwa. Pierwszy to taki, że co roku przychodzimy na zajęcia i co roku studenci mają tyle samo lat. Po drugie, wszystkie badania i procesy, które prowadzimy na uniwersytecie to odkrywanie czegoś nowego. Czy coś nowego nie jest młodością? – mówił w trakcie uroczystości rektor UwB prof. Robert Ciborowski.

Przypomniał, że największą siłą Uczelni są ludzie, którzy tworzą tę instytucję: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i przedstawiciele administracji.

- Zawsze gdy mówię o przyszłości, to przypomina mi się powiedzenie prof. Kołakowskiego, że dobry uniwersytet to uniwersytet bogaty, czyli taki, który ma perspektywę, możliwości rozwoju, który skupia się na tym co najważniejsze, na etosie uniwersyteckości (…). Po 25 latach powinniśmy powiedzieć tak, jak mówi jedna znana maksyma: w pewnym wieku człowiek sam musi zadbać o wygląd swojej twarzy. Możemy więc powiedzieć, że dorośliśmy do wieku, w którym wszystko co przed nami, będzie zależeć w stu procentach od nas. Jak nas wszyscy będą postrzegać za kolejne 25, za sto, czy za 600  lat – podkreślał rektor UwB.

W trakcie uroczystości uhonorował ludzi Uniwersytetu, którzy swoimi dokonaniami i autorytetem w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju i promocji największej podlaskiej uczelni.

Tytuł Ambasadora Uniwersytetu w Białymstoku (który zgodnie z decyzją Senatu UwB będzie przyznawany co pięć lat przyp. red.) i szklane statuetki otrzymali: prof. dr hab. Kamila Joanna Budrowska, prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. dr. hab. Marek Konarzewski, dr hab. Edward Kulikowski, prof. UwB, prof. dr hab. Halina Parafianowicz, prof. dr hab. Stanisław Prutis, prof. dr hab. Andrzej Sadowski oraz prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz.

Urodziny w Operze były też okazją do refleksji i złożenia życzeń Uczelni.

- Białystok i Podlaskie potrzebują dobrego uniwersytetu, który już po prostu taki jest, bo wydziały mają swoją markę, a ewaluacja, która niedługo zostanie ogłoszona, sądzę, że w większości zadowoli Państwa ambicje i będzie oddawała ten poziom, który już reprezentujecie. Życzę całej społeczności akademickiej, by kolejne „lecia” uczelni były obchodzone radośnie i oby uniwersytet nadal się rozwijał się i mógł być dumą Białegostoku, Podlasia i nas wszystkich – mówił wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. Jako absolwent Filii UW w Białymstoku przypominał, że jego wykładowcy rozwijali UwB.  

Głos zabrała także prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i przewodnicząca KRUP. Nawiązując do wspomnień, że UwB został powołany w 1997 roku jako 13. uniwersytet w Polsce, podkreślała że polskie uniwersytety tworzą rodzinę, są braćmi.

- W związku z tym składam życzenia w imieniu 12 starszych braci i siedmiu młodszych. W naszej rodzinie jesteście w środku i jest to niezwykle ważna i dobra pozycja. Ja jestem środkowym dzieckiem. Środkowe dziecko, nie ma tak dobrze jak to najstarsze, bo jest pierwsze i nie jest tak hołubione jak najmłodsze, w związku z czym najlepiej sobie radzi. I tego życzę Uniwersytetowi w Białymstoku, żebyście sobie radzili jak najlepiej – mówiła prof. Bogumiła Kaniewska.  

Uroczystość w OiFP miał także część muzyczną. Sceną zawładnęła absolwentka UwB Karolina Cicha wraz z zespołem. Ta uznana i nagradzana artystka, multiinstrumentalistka i kompozytorka zachwyciła publiczność. Na scenę zaprosiła też gości związanych z Uczelnią. Razem z Karoliną Cichą wystąpili dr hab. Krzysztof Sawicki, prof. UwB z Wydziału Nauk o Edukacji oraz absolwent socjologii Michał Franczak.

Czwartkowy koncert prowadzili Katarzyna Dziedzik rzecznik UwB, student Wydziału Prawa Jakub Wieremiejuk oraz prorektor dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB.

Po koncercie, wszyscy mogli spróbować urodzinowego tortu.


Galeria zdjęć


Ambasadorzy Uniwersytetu w Białymstoku:

prof. dr hab. Kamila Joanna Budrowska

Z Uczelnią związana jest zawodowo od blisko 30 lat. Kieruje Katedrą Badań Porównawczych i Edytorstwa. Z jej inicjatywy na Wydziale Filologicznym UwB powstał Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL. Pani Profesor była także pomysłodawczynią i redaktorem naukowym wydawanej przez ten ośrodek serii „Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL”. Tej problematyce poświęcony były również trzy granty, w tym pięcioletni grant zespołowy, uzyskany w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”, którym kierowała. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Tytuł naukowy profesora uzyskała w roku 2015, w wieku 45 lat. Trzy lata temu odbyła staż naukowy na Columbia University w Nowym Jorku. Powołana przez European Research Council na eksperta do oceny grantów unijnych oraz przez resort nauki - na eksperta do spraw ewaluacji. 

prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

Jest chemikiem-analitykiem, rozpoznawalnym w swojej dyscyplinie naukowcem: należy do najczęściej cytowanych autorów prac naukowych, zatrudnionych w naszej Uczelni. Z jej inicjatywy zawiązana została m.in. owocna współpraca z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wiceprzewodniczącą Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Pani Profesor jest też niezwykle zaangażowana w rozwój i działania organizacyjne Uniwersytetu: była dziekanem Wydziału Biologiczno-Chemicznego, prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą przez 2 kadencje. Obecnie zasiada w Radzie Uczelni. Została odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

prof. dr. hab. Marek Konarzewski

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół zagadnień z pogranicza ekologii ewolucyjnej i fizjologii ptaków i ssaków. Jest nie tylko badaczem, ale i aktywnym popularyzatorem nauki, m.in. współautorem przepięknych albumów poświęconych podlaskiej przyrodzie. Aktywnie angażuje się w międzynarodową współpracę naukową: przez 5 lat był radcą-ministra ds. nauki i technologii ambasady RP w Waszyngtonie, w latach 2017-2021 pełnił funkcję doradcy Ministra Spraw Zagranicznych ds. nauki i technologii. Jest Członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku.

dr hab. Edward Kulikowski, prof. UwB

Pod jego kierownictwem i batutą od ponad 45 lat, a więc praktycznie od początku, koncertuje Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku. Zespół występował już niemal w całej Europie, uczestniczył też w wielu prestiżowych konkursach i festiwalach chóralnych, zdobywając laury i doskonałe recenzje, stając się fantastyczną wizytówką Uczelni. Chór nie tylko uświetnia swą muzyką uroczystości akademickie; chętnie angażuje się też w przedsięwzięcia promujące polską historię i tradycje: daje koncerty pieśni patriotycznych, utworów oratoryjnych czy kolęd.  Za swoją zasługi Maestro otrzymał m.in. Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

prof. dr hab. Halina Parafianowicz

Kieruje Katedrą Historii Powszechnej Najnowszej. To z jej inicjatywy od wielu lat właśnie w Białymstoku odbywa się Forum zaawansowanych studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, przyciągające badaczy historii i kultury USA z Polski i świata. 3 lata temu została pierwszym laureatem nagrody „Centennial Award” – ustanowionej wspólnie przez Ambasadę USA w Polsce oraz Fundację Kościuszkowską. Piastowała ważne dla funkcjonowania Uczelni funkcje: była dziekanem Wydziału Historyczno-Socjologicznego, a także prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą. Prof. Parafianowicz za swoją działalność została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymała też Medal Komisji Edukacji Narodowej.

prof. dr hab. Stanisław Prutis

Związany z największą podlaską uczelnią przez blisko 50 lat. To nie tylko osoba zaangażowana w rozwój uniwersytetu: pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa, był założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Studia Iuridica Agraria”, zasiadał w Senacie uczelni. Prof. Prutis to także człowiek niezwykle zaangażowany w życie publiczne. W 1990 r. był Delegatem Rządu do spraw samorządu terytorialnego w województwie białostockim, uczestnicząc we wcielaniu w życie jednej z polskich wielkich reform ustrojowych. Był następnie wojewodą białostockim, a potem przez wiele lat sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Był też członkiem i doradcą NSZZ „Solidarność” na Podlasiu – organizował struktury związku na naszej uczelni. Za swoją działalność został uhonorowany między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. dr hab. Andrzej Sadowski

To twórca białostockiej uniwersyteckiej socjologii, związany z naszą Uczelnią przez blisko 40 lat. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Socjologii. Swoją pracę naukową niemal w całości poświęcił badaniom specyfiki północno – wschodnich terenów Polskim m.in. wielokulturowości, tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców Podlasia. Był Członkiem Komitetu Socjologii PAN. Zaangażowany w działania organizacyjne na rzecz uczelni: był dziekanem Wydziału Historyczno-Socjologicznego, pełnił też funkcję prorektora ds. nauki. To także wieloletni, ceniony ekspert medialny.

prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz

Prof. Andrzej Stupakiewicz z Wydziału Fizyki UwB wraz ze swoim zespołem z sukcesami realizuje badania nad zimnym ultraszybkim zapisem informacji. Opracowana pod jego kierunkiem metoda jest nie tylko najszybszą, ze znanych dotychczas metod zapisu i odczytu, ale też rekordowo wydajną. Wyniki badań prof. Stupakiewicza i jego zespołu publikowane były wielokrotnie w renomowanych czasopismach naukowych, m.in. trzykrotnie w Nature. Za swoją pracę Profesor otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Został ponadto uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi. Realizowane pod jego kierunkiem badania zdobyły tytuł Podlaskiej Marki.