7 laureatów V Podlaskiego  Konkursu Chemicznego

Data wydarzenia 26-03-2018

7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych uzyskało tytuły laureata tegorocznego, V Podlaskiego Konkursu Chemicznego. Najlepszy wynik, z maksymalną liczbą 100 punktów, uzyskał Krzysztof Łuszczyński z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 21 marca 2018 r. w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

W etapie szkolnym konkursu, przeprowadzonym w grudniu 2017 r., wzięło udział ponad 300 uczniów z 27 szkół z północnowschodniej Polski. Do etapu głównego, który odbył się w lutym w kampusie UwB, zostało dopuszczonych 68 uczestników. Po sprawdzeniu prac komitet organizacyjny postanowił, że siedmiu uczniów, którzy najlepiej rozwiązali zadania, otrzyma tytuł laureata, a kolejnych siedmiu zostanie wyróżnionych.

V Podlaski  Konkurs Chemiczny odbył się pod patronatem dziekan Wydziału Biologiczno–Chemicznego UwB  prof. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i marszałka województwa podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego. Tegoroczna edycja rozpoczęła się w 150-lecie urodzin Marii Curie-Skłodowskiej i była dedykowana naszej noblistce.

Uroczystość zakończenia V Podlaskiego Konkursu Chemicznego uświetnił wykład profesora Krzysztofa Winklera  zatytułowany „W świecie polimerów przewodzących”.