Advanced Workshop on Solution Chemistry of TCEs

Data wydarzenia 29-01-2019

W dniach 22-23 stycznia 2019 w Instytucie Chemii UwB odbyły się międzynarodowe warsztaty Advanced Workshop on Solution Chemistry of TCEs zorganizowane w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, COST action TD 1407.

Program ten jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów.

Akcja COST TD 1407 Network on Technology-Critical Elements: from Environmental Processes to Human Health Threats poświęcona jest współpracy w dziedzinie badania pierwiastków, których zasoby światowe są ograniczone, a obszary wykorzystania, z powodu unikalnych właściwości fizycznych i chemicznych, stale rosną. Do pierwiastków tych należą m.in. platyna, pallad, rod, tal i metale ziem rzadkich. Wspólne badania dotyczą przemian pierwiastków w środowisku, biodostępności i działania na organizmy ludzkie, a także rozwoju metod ich oznaczania w próbkach środowiskowych i biologicznych. W warsztatach uczestniczyło 40 osób z krajów Unii Europejskiej. Wygłoszono 23 wykłady i komunikaty oraz zaprezentowano 9 posterów.

Organizatorami warsztatów były dr Montesrrat Filella z Uniwersytetu w Genewie i prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz z UwB.