Asystentka z Wydziału Matematyki UwB otrzymała grant i będzie uczestniczką Międzynarodowego Kongresu Matematyków ICM 2022

W dniach 6-14 lipca 2022 roku w Petersburgu w Rosji odbędzie się Międzynarodowy Kongres Matematyków ICM 2022, który jest największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem naukowym w życiu społeczności matematyków oraz jednym z najstarszych kongresów na świecie. Weźmie w nim udział przedstawicielka Uniwersytetu w Białymstoku mgr Elwira Wawreniuk.  

Aby zwiększyć udział  młodych matematyków w ICM 2022, Polskie Towarzystwo Matematyczne przy współpracy z Lokalnym Komitetem Organizacyjnym Międzynarodowego Kongresu Matematyków ICM 2022 ((https://icm2022.org/) umożliwiło składanie wniosków o grant Kowalewskiej, który pokrywa koszty uczestnictwa w Kongresie (podróż, opłata konferencyjna, wiza do Rosji, lokalne koszty pobytu w Petersburgu, itp).

Na początku grudnia br. mgr Elwira Wawreniuk z Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku dostała informację o otrzymaniu grantu Kovalevskaya Travel Grant z European Mathematical Society, który pokryje koszty podróży do Petersburga. Jest też pierwszą przedstawicielką Wydziału Matematyki, która została beneficjentką Kovalevskaya Grant. Funduje go Lokalny Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Kongresu Matematyków ICM 2022, by sfinansować koszt uczestnictwa w konferencji.

Mgr Elwira Wawreniuk od 2014 roku jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Metod Geometrycznych w Fizyce, wchodzącego w skład Katedry Fizyki Matematycznej na Wydziale Matematyki UwB. Jej badania naukowe obejmują teorię hamiltonowskich oraz kwantowych układów całkowalnych. W szczególności układów oscylatorów harmonicznych oddziałujących ze sobą w sposób nieliniowy zarówno na poziomie klasycznym jak i kwantowym. O istotności prowadzonych badań świadczyć może szeroki zakres zastosowań takich układów np. w optyce, czy mechanice, ale również fizyce nuklearnej.