Budżet Obywatelski – ostatnie dni głosowania!

Data wydarzenia 01-10-2019

Zostały już tylko 2 dni na wybór projektów z tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Białegostoku! Wśród zakwalifikowanych projektów znalazły się 3 inicjatywy bardzo istotne dla Uniwersytetu w Białymstoku. Gorąco zachęcamy studentów, pracowników i sympatyków naszej uczelni do oddania na nie głosu! Głosowanie potrwa do 15 października.

Dwa projekty mają charakter ogólnomiejski. Pierwszy, „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej”, oznaczony jest numerem M21. Jego koszt oszacowany został na 977 000 zł. Dotyczy budowy kanału deszczowego, odprowadzającego wody opadowe z odcinka od ul. Mickiewicza do rzeki Białej. Inwestycja jest ważna, ponieważ do kanału mógłby zostać przyłączony Wydział Prawa UwB. W przypadku, gdyby projekt nie uzyskał dotacji z Budżetu Obywatelskiego, uczelnia musiałaby w przyszłości sfinansować inne, kosztowne rozwiązania techniczne umożliwiające odprowadzanie wód deszczowych z jej posesji.

Drugi z projektów ogólnomiejskich, o numerze M29, zatytułowany jest „Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową”. Zakłada przekształcenie dotychczasowej ścieżki w atrakcyjną utwardzoną aleję spacerową, przy której znajdą się ławki, stoliki do gier planszowych oraz kosze na śmieci. Projekt został oszacowany na 1 000 000 zł. Jego dopełnieniem jest projekt osiedlowy oznaczony numerem O12, pt. „Przebudowa alejki Aliny i Andrzeja Myrchów w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru”. Ta inwestycja przewiduje wymianę przylegającego do alejki  ogrodzenia oraz oświetlenia, a także rozmieszczenie plansz dydaktycznych opisujących florę i faunę najbliższego otoczenia. Szacunkowy koszt tego zadania został wyceniony na 500 000 zł. Dzięki realizacji obu projektów Alejka Aliny i Andrzeja Myrchów stałaby się godną formą upamiętnienia naszych byłych Profesorów, spełniając przy tym funkcję edukacyjną i rekreacyjną. 

Prosimy o promowanie tych inicjatyw na wydziałach i w innych uczelnianych jednostkach oraz zachęcanie do głosowania! Przy liczącej ponad 12 tysięcy społeczności akademickiej mamy realne szanse na to, że projekty zostaną sfinansowane.

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu i plebiscytu dostępne są na stronie internetowej.

Liczymy na solidarność naszego środowiska i wsparcie tych ważnych dla UwB projektów!


LINK DO GŁOSOWANIA