Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki otwarte

Data wydarzenia 27-11-2015

26 listopada na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB rozpoczęło działalność Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki. Chce inspirować uczniów, ale także ich nauczycieli do poznawania „królowej nauk” w nowych, ciekawych formach.

 

- Matematyka jest bardzo potrzebna w życiu codziennym. Rozwija m.in. nasze zdolności umysłowe w zakresie analizowania czy przewidywania, pobudza wyobraźnię, poprawia logiczne myślenie. Niestety uczniowie często niezbyt ją lubią, a czasami wręcz się jej boją. I to właśnie chcemy zmienić – zapowiada dr Anna Rybak z Wydziału Matematyki i Informatyki UwB, inicjatorka powołania Centrum. – Uczenie się matematyki może być ciekawe i wciągające pod warunkiem, że pozwolimy uczniom samodzielnie odkrywać tę wiedzę, konstruować ją w twórczy sposób, angażować się w rozwiązywanie rozmaitych problemów.

 

W tym celu na wydziale powstała pracownia wyposażona w pomoce naukowe umożliwiające prowadzenie przez uczniów pracy badawczej z zakresu matematyki, której rezultatem będzie samodzielne konstruowanie wiedzy matematycznej. Są to zarówno narzędzia elektroniczne (komputery z odpowiednim oprogramowaniem dydaktycznym, iPad-y), jak i tradycyjne środki dydaktyczne umożliwiające kształcenie z wykorzystaniem strategii czynnościowej.

 

- Chcemy umożliwić uczniom zmianę stylu uczenia się matematyki: z odbiorczego na twórczy. Naszym celem było zorganizowanie miejsca, gdzie nauczyciele mogliby przyjść z uczniami na lekcje z zakresu przewidzianego programem nauczania matematyki na różnych poziomach edukacyjnych oraz na inne zajęcia, prowadzone metodami inspirującymi uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy – dodaje dr Anna Rybak.      

 

Dziś (26.11.2015) w Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na UwB odbyła się pierwsza lekcja pokazowa z udziałem uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Poprowadziła ją dr Anna Rybak.

 

- Mamy już wstępne zgłoszenia z kolejnych szkół, bo o naszej inicjatywie informowałam nauczycieli matematyki podczas organizowanych dla nich comiesięcznych seminariów, które też są jednym z elementów działania naszego Centrum – informuje dr Rybak.

 

Ponadto Centrum chce wspierać młodzież z podlaskich szkół w przygotowaniach i uczestnictwie w konkursach przedmiotowych. Został już utworzony na Uniwersytecie w Białymstoku regionalny ośrodek międzynarodowego konkursu „Matematyka bez granic”, który jest organizowany na całym świecie pod auspicjami Rady Europy, a startują w nim całe klasy. Centrum chce też patronować uczniom rywalizującym w Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków – konkursie dla licealistów na prace matematyczne.

 

Pod szyldem Centrum będzie też organizowany Międzynarodowy Konkurs Matematyczny.

Rok temu wzięli w nim udział licealiści z Białegostoku oraz kilku białoruskich miast. W tym roku przyłączą się także uczniowie polskich szkół w Wilnie.

 

W działalność Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki będą angażować się nie tylko pracownicy naukowi, ale także studenci wydziału. To będzie dla nich cenne pedagogiczne doświadczenie.

 

Zainteresowani kreatywnym uczeniem się matematyki nauczyciele i uczniowie mogą zgłaszać się do Centrum mailowo lub telefonicznie. Zajęcia są bezpłatne. Kontakt można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Informatyki UwB pod adresem matinf.uwb.edu.pl