Certyfikat e-metodyka dla dr. inż. Wiesława Półjanowicza

Data wydarzenia 27-02-2019

Dr inż. Wiesław Półjanowicz z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał certyfikat e-metodyka przyznawany przez  Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA). Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 22 lutego 2019 r., w ramach I Ogólnopolskiego Seminarium SEA „E-learning i kryteria awansu na stanowisko Prof. Uczelni wobec nowej Ustawy”, pod patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest pomyślne przejście postępowaniu certyfikacyjnego i zdanie egzaminu z zakresu projektowania zajęć skonstruowanych i prowadzonych z wykorzystaniem technologii e-learningowych. Do ostatniej, piątej tury certyfikacji przystąpiło 17 osób z uczelni z całej Polski. Komisja Certyfikacyjna SEA rekomendowała przyznanie certyfikatu 11 osobom. Certyfikat potwierdza umiejętności m.in. w zakresie przygotowania koncepcji zajęć dydaktycznych realizowanych z wykorzystaniem aplikacji internetowych,  opracowania zasobów i aktywności umożliwiających uczącym się efektywną pracę w środowisku online czy stosowania przepisów prawa dotyczących kształcenia na odległość.

Warto podkreślić, że dr inż. Wiesław Półjanowicz posiada także przyznawany przez SEA certyfikat e-nauczyciela (od 2014 r.)

Dr inż. Wiesław Półjanowicz pracuje w Instytucie Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku. Związany jest z e-learningiem od przeszło 15 lat. Prócz pracy naukowej i dydaktycznej brał udział między innymi w realizacji projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” (2009-2011). Jego efektem było wdrożenie na Uniwersytecie w Białymstoku platformy e-learningowej.

Dr inż. W. Półjanowicz jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, w latach 2014-2018 był członkiem Komisji Rewizyjnej SEA, a w obecnej kadencji władz (2018-2022) jest jej przewodniczącym.

Kolejna certyfikacja na e-metodyka odbędzie się jesienią 2019 r. Udział w postępowaniach certyfikacyjnych, zarówno dla osób ubiegających się o certyfikat e-nauczyciela jak i e-metodyka, jest nieodpłatny. Więcej informacji na stronie internetowej.