Cykl szkoleń z zakresu tematyki ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych

Data wydarzenia 31-10-2019

Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z o.o., Biuro Transferu Technologii UMB oraz Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB zapraszają na Cykl szkoleń z zakresu tematyki ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. 

Podczas szkoleń Uczestnicy dowiedzą się między innymi, czy koniecznie trzeba wybierać pomiędzy patentowaniem a publikacją wyników prac naukowych, jak napisać własny biznesplan i czy może to być przydatne w pracy naukowej oraz w jaki sposób zaprezentować swój wynalazek przemysłowi. Jak przygotować się do współpracy z biznesem? Jak odnieść sukces we współpracy z przemysłem?

Szkolenia skierowane są do pracowników oraz studentów Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 

Termin szkolenia

 

Godzina

Temat

Miejsce

31 października 2019

12:00

 

Ochrona własności intelektualnej. Patenty czy publikacje - czy koniecznie trzeba wybierać?

 

prawe skrzydło Pałacu Branickich, 1 piętro, sala 208.

12
grudnia
2019

 do ustalenia

 

Praca modelem biznesowym Canvas – czy ma zastosowanie w badaniach naukowych?

 

do ustalenia

 

10
lutego
2020

 do ustalenia

Jak prezentować swoje pomysły przemysłowi?

Uniwersytet w Białymstoku

  

Więcej informacji: Wschodni Ośrodek Transferu Technologii.

 


Patent – to odpowiedź na ludzkie potrzeby.