Czy Polska mogła uniknąć stanu wojennego? Spotkanie z prof. Andrzejem Friszke na UwB

Prof. dr hab. Andrzej Friszke - historyk, badacz najnowszych dziejów Polski – będzie kolejnym gościem cyklu „Spotkania z Mistrzami”. Opowie o okolicznościach, faktach, pamięci i stereotypach dotyczących wydarzeń z 13 grudnia 1981 r. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia i będzie transmitowane w internecie.

Jak zapowiada prof. Friszke, w swoim wystąpieniu chce zwrócić uwagę na stan naszej wiedzy i emocji przed 13 grudnia, jak i po tej dacie. Spróbuje je skonfrontować z tym, czego dowiedzieliśmy się po latach z dokumentów archiwalnych PZPR, MSW i nielicznych sowieckich.

Prof. Andrzej Friszke opisał ten stan wiedzy w książce „Rewolucja Solidarności 1980-1981”.

„Warto najważniejsze ustalenia tam zawarte przypomnieć, streścić, odpowiedzieć na wątpliwości i pytania. Stan wojenny ma też długie trwanie – w pamięci i stereotypach w tym czasie zbudowanych, które często wbrew realiom tamtego czasu, żyją do dziś, tworzą płaszczyzny podziałów, także politycznych i ideowych. Na tej podstawie tworzy się wiedza zmitologizowana, obiegowa, często ignorująca realia i granice możliwych ewolucji Polski w 1981 r., a więc państwa zależnego od ZSRR i tkwiącego w bloku sowieckim w podzielonym świecie” – wyjaśnia historyk. Profesor proponuje jednak nie rozmowę o pamięci 13 grudnia, ale „wycieczkę” w tamtą epokę, z jej realiami, nadziejami, możliwościami i stanem emocji. 

Prof. dr hab. Andrzej Friszke jest absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 r. był redaktorem działu historycznego „Tygodnika Solidarność”, od 1982 r. - redaktorem działu historycznego miesięcznika „Więź” i członkiem kolegium pisma. Przed 1989 publikował również w wydawnictwach podziemnych i emigracyjnych.

Od 1990 r. - pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN w zakładzie badania historii najnowszej; od  2013 - kierownik zakładu. Zajmuje się różnymi aspektami historii Polski po 1945 r. Od 2000 r. jest przewodniczącym Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”. Wcześniej był m.in. członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej i Rady Muzeum Historii Polski.

Jest autorem wielu publikacji, m.in. „Opozycja polityczna w PRL 1945-1980”, „Życie polityczne Emigracji”, „Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989”, „Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi”, „Rewolucja Solidarności 1980-1981”, czy „Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984”.

„Spotkania z Mistrzami” to cykl wykładów poświęconych historii, okazja do spotkań ze znanymi naukowcami, którzy bardzo często są autorami podręczników szkolnych i akademickich. Wykłady są skierowane do uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli oraz wykładowców akademickich.

Wykłady są również formą wprowadzenia podlaskiej społeczności do największego wydarzenia dla historyków: XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który odbędzie się w 2024 r. właśnie w Białymstoku.

Siódmy wykład w ramach cyklu odbędzie się 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w formule online. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do jego wysłuchania oraz do dyskusji na czacie. Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.