Doktorantka z UwB w zarządzie Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Mgr Adriana Kuligowska doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku została członkiem Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję roku 2021. Będzie odpowiadać za koordynację spraw prawnych.

 

Decyzja o powołaniu do zarządu przedstawicielki naszej uczelni zapadła 12 grudnia 2020 roku, podczas XII Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Wybrano wtedy władze KRD na 2021 rok. Do zarządu weszło w sumie sześć osób. To przedstawiciele uczelni i instytucji naukowych. Przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów został Jarosław Olszewski.

 

Nasz człowiek w zarządzie - Adriana Kuligowska to absolwentka Wydziału Prawa UwB. Obecnie jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych.

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem doktorantów. Ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących tego środowiska.

 

Główne cele KRD – jak można przeczytać w jej statucie to m.in: reprezentowanie i promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych, dbanie o podnoszenie jakości kształcenia, wspieranie i promowanie samorządności doktorantów, prowadzenie działalności upowszechniającej naukę.