Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka ze stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku otrzymała prestiżowe stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

Stypendium przyznawane jest osobom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, takimi jak autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw, autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w punktowanym czasopiśmie naukowym, kierowanie projektem badawczym, a także odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej.

Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka jest zatrudniona w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii. Specjalizuje się m.in. w problematyce przestępstw przeciwko rodzinie, przemocy domowej czy porwań rodzicielskich.